PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 1 - KHIS204
Anglický název: Non-scientific interpretations of historical facts 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)
Předmět je orientován na oblasti, které nepatří do okruhu vědeckých historických informací a interprertací, ale které ovlivňují interpretace dějin a namnoze tvoří i vstupní bránu k samotnému vytváření obrazu dějin v našem myšlení a jsou závažnou součástí historické kultury. Patří sem celá oblast umění, mediální sféry, žurnalistiky i politického využívání historie jako argumentu.


Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

* Základní studijní literatura a studijní pomůcky:


 • ·         BENEŠ, Zdeněk: Historický text a historická kultura, Praha 1995.
 • ·         BREČKA, Samuel a kol., Od tamtamov po internet. Bratislava 2009.
 • ·         FERRO, Marc. Tabu dějin. Červený Kostelec 2010.
 • ·         HALBWACHS, M. Kolektivní paměť, Praha 2009.
 • ·         HORŃÁK, Pavel, Reklama, Zlín 2010.
            KULA, M. Krótki raport o uźytkowaniu historii. Warszawa 2006.
 • ·         MITCHELL, W. J. T. , Teorie obrazu. Praha 2016.
 • ·         PRATKANIS, A. - ARONSON, E, The every Use and Abuse of Persuasion. N. Y. 1992 a řada dalších vyd. i překladů.
 • ·         STURKEN, M. – CARTWRIGHT, L., Studia vizuální kultury. Praha 2009.
 • ·         VEYNE Paul, Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec 2010.
Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (30.09.2018)

Sylabus 1. semestru:

 

Věda a její hranice

Historická kultura jako pojem a jako předmět historického výzkumu

Historická/kolektivní paměť

Orální historická kultura

Vizuální historická kultura

Písemná historická kultura

Audiovizuální kultura

Nové trendy: akustická a olfatická historie

Zneužívání historie jako argumentu

 

2. semestr:

Historie a veřejné prostory

Veřejné mínění a historie

Tisk

Televize

Internet

Film

Historická malba

Divadlo

Reklama

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK