PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století - KHIS028
Anglický název: Ecclesiastical History of the 19th and 20th Century
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (28.10.2019)
Předmět pokrývá základní trendy církevních dějin 19.-20. století. Zabývá se fenoménem sekularizace, vývoje vztahu církve, státu a společností a proměnami mentalit této doby. Zvláštní těžiště je položeno na dějiny obou koncilů katolické církve.
V rámci kurzu se studenti pomocí přednášek, vlastní povinné četby a diskuzí seznámí s vývojem západního křesťanství především v podobě katolické církve v období od francouzské revoluce do konce 20. století. Těžištěm zájmu jsou sekularizační procesy západní společnosti a pokusy jednotlivých církví na ně reagovat, včetně vnitřního vývoje a krizí, které s tím byly spojeny. Cílem je porozumění historickému vývoji a současné situaci církví a náboženství v západní společnosti.
Francouzská revoluce a její dopady
Sekularizace a dechristianizace západní společnosti
Vznik a konec katolického liberalismu
Pontifikát papeže Pia IX. jako symbol piánské éry
První vatikánský koncil
Nový styl papežství Lva XIII.
Modernismus a antimodernistická krize v katolické církvi
Církev v meziválečném období
Druhý vatikánský koncil a jeho recepce
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (09.12.2019)

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními problémy moderních církevních dějin. V centru pozornosti jsou procesy sekularizace západní společnosti, jejich příčiny a kořeny. 

Literatura -
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (28.10.2019)

FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992.

SCHATZ, Klaus, Dějiny papežského primátu, Brno: CDK, 2002.

PETRÁČEK, Tomáš. Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize. Praha: Vyšehrad, 2011.

PETRÁČEK, Tomáš. Církev, tradice, reforma, Odkaz druhého vatikánského koncilu. Praha: Vyšehrad, 2016.

GAUCHET, Marcel, Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné. Brno: CDK, 2004.

ALBERIGO, Giuseppe. Stručné dějiny II. vatikánského koncilu. Brno:  Barrister & Principal, 2008.

LINDEN, Ian. Global Catholicism. Diversity and Change since Vatican II. New York: Oxford UP, 2009.

MAIER, Hans, Revoluce a církev, Brno: CDK 1999.

McLEOD, Hugh, Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989), Brno: CDK, 2007.

O´MALLEY, John, W. What happened at Vatican II, Cambridge (USA)- London: Belknap Press, 2008.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (28.10.2019)

There will by final examen where will be tested knowledge and orientation in the church history of the modern time together with the discussion about three recommended monograph red by the students.

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (09.12.2019)

- základní teologická a historická východiska studia moderních církevních dějin

- fenomén sekularizace

- francouzská revoluce a státem vedená dechristianizace 

- katolická církev a emancipační hnutí 19. století

- stát a církev v moderních dějinách

- liberální katolicismus a ultramontanismus

- pontifikát Pia XI. a první vatikánský koncil

- modernismus a antimodernismus v katolické církvi

- církev a proměny státu a společnosti v první polovině 20. století

- druhý vatikánský koncil

- současné trendy vývoje křesťanství na západě 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (26.01.2019)

Zakončením je ústní zkouška, kde se ověří znalost v rozsahu přednášek a příslušné části učebnice August Franzen, Malé církevní dějiny, a skutečná četba tři publikací, jejichž seznam studenti dostanou na začátku semestru. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK