PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specializační doktorský seminář - KFIL502
Anglický název: Special Doctoral Seminar
Zajišťuje: Katedra filosofie a práva (26-KFP)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.
prof. doc. Dr. Ing. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.
prof. doc. Dr. Ing. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D.
doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (13.02.2023)
Specializační doktorský seminář je společný pro více studentů se shodnou nebo podobnou specializací (tj.
studijním zaměřením ISP).
Možné specializace jsou následující:

Metafyzika
Politická filosofie
Etika
Dějiny filosofie

Účast na seminářích je povinná. Harmonogram výuky jednotlivých seminářů určuje vyučující na začátku semestru.
Seminář poskytuje doktorandům prostor pro prohlubující studium filosofie, a to zejména prostřednictvím četby
textů velkých autorů západní filosofické tradice. Seminář si zapisují studenti prezenčního a kombinovaného studia
každý rok (vyjma období zahraniční stáže) a na konci každého semestru je zakončen zápočtem. Seminář se může
konat formou několikadenního výjezdního soustředění.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (13.02.2023)

Specializační doktorský seminář je společný pro více studentů se shodnou nebo podobnou specializací (tj. studijním zaměřením ISP).

Možné specializace jsou následující:

  • Metafyzika
  • Politická filosofie
  • Etika
  • Dějiny filosofie

Účast na seminářích je povinná. Harmonogram výuky jednotlivých seminářů určuje vyučující na začátku semestru. Seminář poskytuje doktorandům prostor pro prohlubující studium filosofie, a to zejména prostřednictvím četby textů velkých autorů západní filosofické tradice. Seminář si zapisují studenti prezenčního a kombinovaného studia každý rok (vyjma období zahraniční stáže) a na konci každého semestru je zakončen zápočtem. Seminář se může konat formou několikadenního výjezdního soustředění.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (13.02.2023)

Studijní literaturu určuje podle dané specializace vyučující na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK