PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základní doktorský seminář - KFIL501
Anglický název: Basic Doctoral Seminar
Zajišťuje: Katedra filosofie a práva (26-KFP)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (13.02.2023)
Seminář poskytuje doktorandům prostor k tomu, aby představovali a společně probírali témata disertačních prací,
jejich prameny, metodologii, osnovu a postup. Umožňuje doktorandům sdílet zkušenosti ze studijních cest a
konferencí, diskusi nad novou literaturou či jinými akademickými událostmi atd. Zajišťuje pravidelný kontakt
studentů s fakultou a motivuje je k efektivní práci na disertaci. Cílem je prohloubení odborné kompetence studentů
v oblasti filosofie.

Základní doktorský seminář je společný pro více studentů DSP. Existuje-li paralelně více skupin v rámci tohoto
semináře, příslušnost studenta ke skupině určuje oborová rada. Účast na seminárních setkáních je povinná.
Seminář si zapisují studenti prezenčního a kombinovaného studia každý rok (vyjma období zahraniční stáže) a na
konci každého semestru je zakončen zápočtem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (13.02.2023)

Seminář poskytuje doktorandům prostor k tomu, aby představovali a společně probírali témata disertačních prací, jejich prameny, metodologii, osnovu a postup. Umožňuje doktorandům sdílet zkušenosti ze studijních cest a konferencí, diskusi nad novou literaturou či jinými akademickými událostmi atd. Zajišťuje pravidelný kontakt studentů s fakultou a motivuje je k efektivní práci na disertaci. Cílem je prohloubení odborné kompetence studentů v oblasti filosofie.

Základní doktorský seminář je společný pro více studentů DSP. Existuje-li paralelně více skupin v rámci tohoto semináře, příslušnost studenta ke skupině určuje oborová rada. Účast na seminárních setkáních je povinná.

Seminář si zapisují studenti prezenčního a kombinovaného studia každý rok (vyjma období zahraniční stáže) a na konci každého semestru je zakončen zápočtem.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (13.02.2023)

Podle dané specializace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK