PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář - KFIL058
Anglický název: Diploma Seminar
Zajišťuje: Katedra filosofie a práva (26-KFP)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (19.12.2022)
Námětem semináře je technika psaní diplomových prací a potažmo i odborných filosofických textů. Cílem je uvést
studenty do umění psát diplomové práce, osvojit si koncepční a kritickou práci s prameny i literaturou. Seminář má
studentům zároveň sloužit jako příležitost k tomu, aby mohli řešit konkrétní obtíže a nejasnosti spojené se psaním
vlastních diplomových prací a aby mohli vzájemně diskutovat o tématech, jimž aktuálně věnují.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (19.12.2022)

Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

Filka, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002.

Holoušová, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK