PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Četba textů filosofické etiky I - KFIL045
Anglický název: Reading in Philosophical Ethics I
Zajišťuje: Katedra filosofie a práva (26-KFP)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Neslučitelnost : KKFIL041
Záměnnost : KKFIL041
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (19.12.2022)
Námětem semináře je četba klíčových textů z dějin filosofické etiky. Cílem je seznámit studenty se základními texty
k této problematice, objasnit jejich historický kontext, vysvětlit základní pojmy a postupy. Student je veden k
samostatnému a kritickému promýšlení vybraných témat, které má chápat v dějinném kontextu a zároveň je veden
k tomu, aby je uchopil jako příležitost k systematickému rozvinutí.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (19.12.2022)

Platón, Ústava, Praha 1993.

Aristoteles, Etika Nikomachova, Praha 1996.

I. Kant, Základy metafyziky mravů, Praha 1990.

J. S. Mill, Utilitarismus, Praha 2011.

S. Sousedík, Svoboda a lidská práva, Praha 2010.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK