Filozofická etika - KFIL004
Anglický název: Philosophical Ethics
Zajišťuje: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Korekvizity : KFIL019
Prerekvizity : KFIL003, KFIL006, KFIL007
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)
Předmět je povinným kurzem oboru katolická teologie. Dle ideálního uspořádání studijního plánu se doporučuje absolvovat tento předmět v letním semestru druhého ročníku. V rámci semestrálního kursu etiky budou studenti seznámeni s různými etickými koncepcemi.Důraz bude kladen na telelogické pojetí. Vedle této koncepce se studenti seznámí i s pojetím deontologickým a aretologickým. V závěru bude naznačeno, jak etické problematice přistupují myšlenkové proudy, které významným způsobem protiřečí křesťanskému vidění světa.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)

Seznámit studenty se základními etickými kocepcemi. Důraz bude kladen na telelogické pojetí.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (31.08.2015)

Anzenbacher, A. Úvod do etiky, Praha 2001.

Gredt, J., Základy aristotelsko - tomistické filosofie, Praha 2001.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)

výklad a četba vybranýchb textů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)

Znalost vyložené látky, orientace v textu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)

1. Úvod: Co je etika, základní pojmy.

2. Rozdělení etikckých koncepcí na kognitivistické a nonkognitivistické.

3. Nonkognitivistické koncepce: hedonismus, emotivismus, utilitarismus.

4. Kognitivismus: deontologické, telelologické a aretologické koncepce.

5. Kant: kategorický imperativ

6. Charakteristika jednání s ohledem na cíl.

7. Problematika posledního cíle: materiální poslední cíl.

8. Problematika posledního cíle: formální poslední cíl.

9. Zákon a přirozenost.

10. Svědomí.

11. Ctnosti.

12. Marxismus

13. Nietzche.