PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Logika a metodologie vědy - KFIL003
Anglický název: Logic and Methodology of Science
Zajišťuje: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Je korekvizitou pro: KFIL006
Je prerekvizitou pro: KFIL004
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)
Kurs přibližuje tato témata: (1) Základní logické pojmy: logická forma, proměnná, syntax, sémiotika, vztah vyplývání. (2) Dějiny logiky: Aristotelova sylogistika, počátky výrokové logiky u stoiků, scholastická logika, znovuzrození formální logiky u G. W. Leibnize, založení současné logiky G. Fregem. (3)Současná logika: výroková logika, jazyk výrokové logiky, přirozená dedukce (výroková, predikátová logika), neklasické logiky (trojhodnotová logika, modální logika).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)

Seznámit studenty se základními techikami ověřování správnosti argumentů a s dějinami této disciplíny.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)

JAURIS, M. Logika, Praha. , 1970.
SOUSEDÍK P. Logika pro studenty humanitních oborů, Praha. , 2001.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)

přednáška, cvičení příkladů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)

orientace v probrané látce, schopnost řešit příklady

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)

1. Základní pojmy

2. Dějinný přehled a problém vzniku logiky.

3. Aristotelská logika, spisy Organonu, deduktivní pojetí vědy.

4. Nauka o pojmu a nauka o výroku.

5. Aristotelská sylogistika: převody nedokonalých modů na mody dokonalé.

6. Řešení aristotelských sylogismů pomocí Vennových diagramů.

7. Megarsko - stoická škola: obecná charakteristika.

8. Megarsko - stoická metoda přirozené dedukce.

9. Tabulková metoda.

10. Scholastická logika.

11. Novověká logika: F. Bacon - induktivní pojetí vědy; G. W. Leibniz - characteristica universalis.

12. G. Frege: vznik moderní logiky, přepisy pomocí predikátové logiky.

13. Neklasické logiky.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK