PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Křesťanské umění novověku 2 - KDKU813
Anglický název: Czech Modern Christian Art 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8 --- [hodiny/semestr]
letní s.:0/8 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (01.10.2015)
Seminář je orientován na společnou četbu a diskusi vybraných stěžejních textů specializace Křesťanské umění novověku;
má podobu studia významné speciální otázky. Vedle toho se věnuje diskusi vědeckých projektů. Probírají se jednotlivá
témata, jejich obtíže a souvislosti, pokrok v přípravě disertací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK