PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a praxe muzejnictví - KDKU305
Anglický název: theory and practice of the museology
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (14.01.2024)
Na semináři se studenti v obecné rovině seznámí s charakterem instituce muzejní povahy. Pozornost je soustředěna na její organizaci, přičemž důraz je kladen na správu sbírek umělecké povahy. Představíme si základní právní a metodické předpisy, vyplývající ze zákona, kterými se kurátor při správě sbírky musí řídit. Vysvětlíme si, co obnáší sbírkotvorná činnost, jaký význam má centrální evidence sbírek (CES), jak postupovat při evidenci sbírkových předmětů (připomenut bude systém katalogizace sbírkových předmětů – program Bach/Demus) a proč je nutné provádět inventarizace sbírkových předmětů, včetně vyřazování předmětů ze sbírky; ukážeme si jak vypadá vypracování návrhů na konzervování a restaurování uměleckých děl (projekt ISO) a jak probíhá digitalizace sbírkových předmětů (e-sbírky, projekt Athena). Přiblížíme si rovněž problematiku agendy spjatou se zápůjčkami a výpůjčkami sbírkových předmětů, stejně tak i problematiku vývozu sbírkových předmětů do zahraničí. Tyto teoretické (administrativní) poznatky se studenti pokusí „prakticky“ aplikovat v rámci simulovaných příkladů muzejních institucí s využitím předepsaných formulářů MK. Se vzdělávací funkcí muzea souvisí prezentace muzejních sbírek veřejnosti formou výstav, doprovodných programů a publikací. Studenti se proto pokusí vypracovat vlastní návrh výstavního projektu (libreto, scénář), v jehož rámci se zamyslí nad otázkou práce s exponátem ve výstavním prostoru z hlediska obsahové, formální, bezpečnostní aj. Prostřednictvím návštěv vybraných institucí a konzultací s jejich kurátory bude studentům přiblížena práce muzejního pracovníka zejména v umělecko-historické sbírce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (14.01.2024)

Cílem předmětu je snaha přiblížit teoretické zásady muzeologie prostřednictvím praktických cvičení. 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (14.01.2024)

Povinná:

 • Šopák Pavel / Knapík Jiří / Olšovský Jaromír / Váhala David: Vademecum muzeologie. Opava 2012
 • Špét Jiří: Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. Praha 1979
 • Špét Jiří: Přehled vývoje českého muzejnictví I. : (do roku 1945). Brno 2003
 • Žalman Jiří: Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví: (fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou). Praha 2016
 • Žalman Jiří: Příručka muzejníkova. I, Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Praha 20102
 • Žalman Jiří: Příručka muzejníkova. II, Metodické pokyny pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely: metodické texty, právní normy. Praha 2006

Doporučená:

 • Pachmanová Martina (ed): Mít a být: sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Praha 2008
 • Brožková Helena: Sběratelství. Praha 1983
 • Čech Leander (ed.): Františka Palackého Spisy drobné. Praha 1903
 • Jakubec Ondřej / Zatloukal Pavel (eds.): Arcidiecézní muzeum Olomouc. Olomouc 2009
 • Křížová Alena (ed.): Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně. Brno 2013
 • Sklenář Karel (ed.): Velká kniha o Národním muzeu. Praha 2016
 • Státníková Pavla: Muzeum hlavního města Prahy. Muzeum hlavního města Prahy slaví 130 let založení. Praha 2011
 • Šíl Jiří  (ed.): Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava 2014
 • Tomáše Petr / Březinová Andrea (eds.): Moravská národní galerie. 2011
Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (14.01.2024)
V rámci výuky je využíván Moodle, prostřednictvím kterého studenti obdrží podklady ke studiu, příslušné prezentace v pdf., odkazy na studijní literaturu a další on-line zdroje. V rámci Moodle jsou studentům zadávány pracovní úkoly, a proto je zapotřebí, aby byli v průběhu semestru v něm aktivní. Studenti budou průběžně prezentovat návrhy svých výstavních projektů v podobě ppt prezentace a referátu - rozpis témat a přesnější harmonogram bude upřesněn na začátku semestru.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (03.04.2024)

Rámcový harmonogram předmětu:

Úterý 5. 3. od 10:15 - setkání na KTF - průběžný písemný test z okruhu otázek - téma 1-3 + zhodnocení úkolů zadaných v Moodle.   


Úterý 12. 3. od 10:15 návštěva Galerie Smečky https://maps.app.goo.gl/yDN1dGiGVFWytGmo9?g_st=ic - Artlist — Centrum pro současné umění Praha, výstava Lucie Scerankové  komentovaná Viktorií Yordanovou z KTF. 


Úterý 19. 3. od 10:15 na KTF    prezentace výstavních projektů (1. skupinka)

 1. Brücklerová Dana
 2. Dlouhá Lucie Miriam
 3. Marjanovičová Pavlína

Pátek 22. 3. - návštěva soukromé aukční síně Obrazy v aukci. Zde nám absolvent KTF Přemek Květ představí práci v aukční síni. Návštěva je možná pouze v pátek odpoledne, proto si na tento den rezervujte čas. Rozdělíme se do dvou skupin (12.00 - 12.45 - 12:45 – 13:30). Adresa: Korunní 75, Vinohrady. 

Úterý 26. 3. od 10:15 na KTF    prezentace výstavních projektů (2. skupinka)

 1. Kuklová Barbora
 2. Švarz Jan
 3. Hámová Gabriela


Úterý 9. 4. od 10:15 na KTF      přednáška a cvičení s Ester Klingerovou - zkušenosti se správou sbírkových předmětů v NG a NM. 

 1. Batistová Charlota
 2. Janko TomášÚterý 16. 4. od 10:15 na KTF    Štefania Ďuričová: Príprava klasickej expozície (Klimkovičovci, Kúzelný svet vonkajšieho zdania, Anna Lesznai - výstavy 19. storočia a prelomu 19. a 20. storočia)

Úterý 23. 4. od 10:15 na KTF    Štefania Ďuričová: Inklúzia v inštitúciách? Súčasné prístupy v kurátorskej praxi (inkluzívny projek House of Mine - kurátorství súčasného umenia a inklúzii v kultúrnych inštitúciách)

Úterý 30. 4. od 10:15 na KTF    prezentace výstavních projektů (3. skupinka)

 1. Kučerová Sára
 2. Mareš Matěj
 3. Láníková Veronika
 4. Antonova Alexandra
 5. Bartasová Markéta

Úterý 7. 5. od 10:15 na KTF       prezentace výstavních projektů (4. skupinka)

 1.  Nováková Tereza
 2. Palčeková Karolína
 3. Petřvalská Kristýna
 4. Poláková Veronika
 5. Růžičková Zuzana
 6. Sochrová Stela
 7. Uličná Klára Dorothea
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (14.01.2024)

Podmínkou zakončení je vypracování zadaných úkolů, včetně prezentace vlastního výstavního projektu. Podmínkou je pravidelná účast na semináři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK