PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropská a česká literatura jako zdroj inspirace uměleckých děl 1 - KDKU287
Anglický název: European and Bohemian Literature as a Source of Inspiration of Works of Art 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Záměnnost : KVAR200
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (14.11.2018)
I. Úvod do přednáškového cyklu
II. Realizmus. Jeho předpoklady, zásady a osobnosti
III. Myšlenkové ovzduší konce 19. století: symbolizmus, impresionizmus a expresionizmus
IV. Dekadence a naturalizmus a jejich česká recepce (K. Hlaváček, V. Mrštík atd.)
V. (Katolická) moderna a její česká recepce
VI. Secese a její představitelé
VII. Protispolečenští buřiči (V. Dyk, K. Toman, F. Gellner, J. Hašek, F. Šrámek, P. Bezruč atd.)
VIII. První světová válka a její odraz v literatuře (S. Zweig, E. M. Remarque, E. Hemingway, R. Medek, J. Kopta atd.)

I. Introduction to the lectures
II. Realism. Its assumptions, principles and personalities
III. The 19th-century thought atmosphere: symbolism, impressionism and expressionism
IV. Decadence and naturalism and their Czech reception (K. Hlaváček, V. Mrštík, etc.)
V. (Catholic) modernism and its Czech reception
VI. Art Nouveau/ New Style and its representatives
VII. Anti-social raiders (V. Dyk, K. Toman, F. Gellner, J. Hašek, F. Šrámek, P. Bezruč, etc.)
VIII. World War I and its reflection in literature (S. Zweig, E. M. Remarque, E. Hemingway, R. Medek, J. Kopta, etc.)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (16.07.2013)

Auerbach E., Mimesis, Praha 1968

Bloom H., Kánon západní literatury, Praha 2000

Heer F., Evropské duchovní dějiny, Praha 2000

Šalda F.X., Studie o umění a básnících, zde studie Umění a náboženství, Praha 1948

Černý V., Studie a eseje z moderní světové literatury, Praha 1969

Černý V., Studie ze starší světové literatury, Praha 1969

Černý V., Ideové kořeny současného umění, Praha 1929

Frye N., Velký kód Bible a literatury, Brno 2000

Unamuno de M., Tragický pocit života v lidech a národech, Praha 1927

Ortega y Gasset J., Vzpoura davů, Praha 1933

Kierkegaard S., Současnost, 1969

Guardini R., Konec novověku, Praha 1992

Chalupecký J., Úděl umělce - duchampovské meditace, Praha 1998

Pechar J., Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha 1999

Welsch W., Naše postmoderní moderna, Praha 1994

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (16.07.2013)

Pro udělení zápočtu  je nutná orientace v prostoru české a světové literatury; ta je ověřována formou otázek během přednášek k daným tematickým okruhům. Základem je pochopení literárních dějin jako inspirace ve spojitosti umění a křesťanské víry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK