PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Profánní ikonografie 2 - KDKU129
Anglický název: Profan iconography 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.01.2020)
This course covers the topic of secular iconography in the visual arts from the classical antiquity to the 20th century. Attention will be paid to classical mythology, allegories, personifications, basics of emblematics, intermingling of secular and sacred iconography at selected works of art.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.01.2020)

Cíl předmětu je osvojení si základních znalostí profánní ikonografie ve výtvarném umění.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.01.2020)

Prameny:

Publius Ovidius Naso: Proměny / Metamorfózy, jakékoli vydání.

 Dante: Božská komedie, jakékoli vydání.

Giovanni Boccaccio: Dekameron, jakékoli vydání.

Cesare Ripa: Iconologia, jakékoli vydání.

 

 

Literatury:

Gerhard, Fink: Kdo je kdo v antické mytologii, Praha 2004

James Hall: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991

Lubomír Konečný: Mezi textem a obrazem : miscellanea z historie emblematiky. Praha : Národní Knihovna České Republiky 2002

Bořek Neškudla: Encyklopedie řeckých bohů a mýtů, Praha 2003

Andor Pigler: Barockthemen, eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, I-II, Budapest 1974

Roelof van Straten: Einführung in die Ikonographie. Berlin 1989

Carsten-Peter Warncke: Symbol, Emblem, Allegorie : die zweite Sprache der Bilder. Köln: Deubner Verlag für Kunst, Theorie & Praxis, 2005

Rudolf Wittkower: Allegorie und der Wandel der Symbole in die Antike und Renaissance. Köln 1983

Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí, Praha 1965

 

Výběrová literatura:

Arthur Henkel /Alfred Schöne (eds.): Emblemata : Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Sonderausgabe. Stuttgart 1978

Radka Miltová: Mezi zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě. Brno 2009

Radka Nokkala Miltová: Ve společenství bohů a hrdinů: Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650-1690. Praha 2017

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.01.2020)

Na konci letního semestru se provádí kontrola studia formou testu, v němž budou promítány obrázky uměleckých děl, vybraných podle syllabu předmětu.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (03.02.2020)

successful completion of the final test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK