PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Profánní ikonografie 1 - KDKU128
Anglický název: Profan iconography 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (04.09.2019)
Náplní kurzu jsou základní pojmy profánní ikonografie. Pozornost bude věnována antické mytologii, personifikacím, alegoriím, symbolům, atributům, emblémům, vzájemnému prolínání profánní a křesťanské ikonografie na vybraných uměleckých dílech od antiky až po současnost. Student se seznámí nejen se základními starými ikonografickými a emblematickými příručkami, ale i s moderní literaturou (zahraniční i českou).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (26.08.2018)

Cílem předmětu je osvojení si základních znalostí profánní ikonografie ve výtvarném umění.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (30.10.2019)

Prameny:

Publius Ovidius Naso: Proměny / Metamorfózy, jakékoli vydání.

Vergilius: Aeneis, jakékoli vydání.

Homér: Ilias a Odyssea, jakékoli vydání.

Dante: Božská komedie, jakékoli vydání.

Giovanni Boccaccio: Dekameron, jakékoli vydání.

Cesare Ripa: Iconologia, jakékoli vydání.

Základní literatura:

Gerhard, Fink: Kdo je kdo v antické mytologii, Praha 2004

James Hall: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991

Lubomír Konečný: Mezi textem a obrazem : miscellanea z historie emblematiky. Praha : Národní Knihovna České Republiky 2002

Bořek Neškudla: Encyklopedie řeckých bohů a mýtů, Praha 2003

Andor Pigler: Barockthemen, eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, I-II, Budapest 1974

Roelof van Straten: Einführung in die Ikonographie. Berlin 1989

Carsten-Peter Warncke: Symbol, Emblem, Allegorie : die zweite Sprache der Bilder. Köln: Deubner Verlag für Kunst, Theorie & Praxis, 2005

Rudolf Wittkower: Allegorie und der Wandel der Symbole in die Antike und Renaissance. Köln 1983

Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí, Praha 1965

Doporučená literatura:

Arthur Henkel /Alfred Schöne (eds.): Emblemata : Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Sonderausgabe. Stuttgart 1978

Radka Miltová: Mezi zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě. Brno 2009

Radka Nokkala Miltová: Ve společenství bohů a hrdinů: Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650-1690. Praha 2017

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (25.10.2019)

Předpokladem pro udělení zápočtu za zimní semestr je úspěšné složení písemného testu, založeného na určení ikonografických námětů promítaných obrázků podle témat uvedených v sylabu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK