PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vizuální kultura středověku 2 - KDKU091
Anglický název: Visual Culture of the Middle Ages 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)
Tento cyklus přednášek sleduje vývoj umění a civilisace od raného do pozdního středověku, a to v klíčových
centrech: Lombardie, Benátsko, Toskánsko, papežský stát a jižní Itálie. Problematika též souvisí s uměním a
civilisací Byzance a křižáckých států na Předním Východě.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem umění a civilisace od raného do pozdního středověku v klíčových centrech.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Magnus Backes / Ulrike Dölling: Die Geburt Europas, Baden-Baden 1969.
John Beckwith: Early medieval art, London 1992.
Otto Demus: Byzantine Art and the West, New York 1970.
André Chastel: Storia dell´arte italiana, I. , Roma-Bari 1993.
André Chastel: Giotto, Praha 1991.
Andrew Martindale: Gothic Art, London 1994.
Bohumila Zástěrová ed.: Dějiny Byzance, Praha 1992.

Další literatura bude upřesněna podle aktuálně probírané látky.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

přednáška s obrazovým doprovodem

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Orientace ve vývoji středověkého umění v Itálii

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

1)Úvod do problematiky a její historiografie
2)Antické dědictví a byzantské vlivy na italské umění
3)Itálie v raném středověku
4)Románské slohy v Itálii a jejich přínos pro umění Evropy
5)Pozdně románská kultura a umění Itálie
6)Hlavní osobnosti italské gotiky
7)Velký mor a jeho následky pro umění a civilisaci Itálie 14. století
8)Civilisace a umění pozdní a mezinárodní gotiky v Itálii

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

schopnost vidět, slyšet, číst a myslet

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Zkouška prověří schopnost datace, autorské atribuce a základní interpretace děl sledovaného okruhu (např. z hlediska kulturně historického kontextu jejich vzniku).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK