PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny křesťanského umění a ikonografie 1 - KDKU084
Anglický název: History of Christian Arts and Iconography 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
K//Je korekvizitou pro: KDKU085
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (04.10.2017)
Cílem přednášek Dějin křesťanského umění a ikonografie má být uvedení studentů ke znalosti církevních
památek. Dvousemestrální kurz přednášek by byl částečně koncipován formou seminářů v terénu. Byla by
žádoucí interakce posluchačů s přednášejícím, což znamená, že při návštěvě objektů si nachystají referát k dané
památce. Zimní semestr započne první přednáškou v posluchárně P16. Ostatní přednášky se budou většinou
konat v terénu, což v praxi znamená, že výběrově navštívíme pražské kostely, počínaje románskými, gotickými,
dále se věnujeme baroku, historismu a 20. století. V zimním období navštívíme expozice Národní galerie,
restaurátorské ateliéry, případně Památkový ústav. Absolvent by si měl osvojit základní znalosti slohových epoch,
orientaci v církevním historickém prostoru, porozumět ikonografii a přístupu k ochraně památek.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (30.10.2019)

Cílem přednášek Dějin křesťanského umění a ikonografie má být uvedení studentů ke znalosti církevních

památek.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. (24.10.2019)

Doporučená literatura:

Herout Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978
Líbal Dobroslav: Architektura. In: Emanuel Poche (ed.): Čtvero knih o Praze IV. Praha národního probuzení, Praha 1982
Dějiny českého výtvarného umění I/2, kolektiv autorů, Praha 1984
Dějiny českého výtvarného umění II/1, kolektiv autorů, Praha 1989
Poche Emanuel, (ed.): Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze), Architektura - sochařství - malířství - umělecké řemeslo, Praha 1988
Baťková Růžena; Vlček Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy - 4 díly, Academia, Praha 1998
Blažíček Oldřich J., Kropáček Jiří: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991
Vlček Pavel a kolektiv: Umělecké památky Prahy / Pražský Hrad a Hradčany, Praha 2000
Dvořák Max: Katechismus památkové péče, Praha 2004
Kuthan Jiří, Royt Jan: Katedrála sv. Víta, Praha 2011

Rulíšek Hynek: Slovník křesťanské ikonografie, Karamášek 2006
Royt Jan: Slovník biblické ikonografie, Karolinum 2006
Lexikon der christlichen Ikonographie. Hrsg. von Engelbert Kirschbaum <https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Kirschbaum> (Bände 1-4) und Wolfgang Braunfels <https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Braunfels> (Bände 5-8). 8 Bände. Herder, Freiburg im Breisgau u.a. 1968-1976

Povinná literatura:

Ekert František: Posvátná místa král .hl. města Prahy, sv. I. a II., Praha 1883 (nové vydání 1996)

Podlaha Antonín: Posvátná místa Království českého, I.- VII. díl, Praha 1910


Poche, Em. (ed): Umělecké památky Čech - 4 díly, Academia, Praha 1977

Šidlovský Evermod Gejza: Svět liturgie, klášter premonstrátů na Strahově 1991

Filip Aleš, Hradská Helena (eds.): O křesťanské výtvarné kultuře, Biskupství brněnské 2006

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (30.10.2019)

Dle počtu uchazečů, každý přednese (jednou či dvakrát) ústní formou referát v určeném objektu. Jednotlivá místa domluvíme na první přednášce, návštěvy objektů budou operativní dle možností vlastníků.

<
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK