PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny uměleckého řemesla 2 - KDKU078
Anglický název: History of arts and crafts 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radek Martinek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radek Martinek, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (03.02.2020)
Dějiny uměleckého řemesla 1-2 jsou určené každému, kdo chce lépe poznat tradici českého užitého umění v
kontextu s ostatními evropskými pracemi 12. až 20. století. Základem správné interpretace je dobrý popis
předmětu a určení materiálu i techniky. Cílem výuky je právě osvojení těchto dovedností. Stranou nesmí zůstat
zájem o slohovou proměnu (styl výzdoby).
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (13.07.2016)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky:

Antonín Bráf, Nábytek, in: Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha 1897.

•Jan Koula, Památky uměleckého průmyslu v Čechách a na Moravě I-II., Praha 1883 / 1888.

•Zikmund Winter, Přepych uměleckého průmyslu v městských domech XVI. věku. Praha 1893.

•Zikmund Winter, V měšťanské světnici starodávné, Praha 1895.

•Zikmund Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století, Praha 1906.

•Zikmund Winter, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách ( 1526-1620), Praha 1909.

•Jan Herain, Z minulosti pražského nábytku, in: Kniha o Praze I., 1930.

•František Cimburek, Jan Halák, Karel Herain, Zdeněk Wirth, Dějiny nábytkového umění

I.-III., Brno 1948-1950.

•Heinrich Kreisel, Die Kunst des deutschen Möbels I. / Von den Anfängen bis zum Hochbarock, München 1968.

•Dana Stará,Cín / Z dějin českého konvářství, Katalog výstavy v Národním muzeu,

Praha 1972.

•Olga Herbenová, 90 a jedna židle, Praha 1972.

•Emanuel Poche, Pražské umělecké řemeslo za Karla IV., Staletá Praha IX, 1979.

•Franz Windisch-Graetz, Möbel Europas, Romanik-Gotik, Braunschweig 1982.

•Franz Windisch-Graetz, Möbel Europas, Renaissance und Manierismus.

Vom 15. Jahrhundert bis in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. München 1983.

•Emanuel Poche, Umělecké řemeslo, in: Praha středověká / Čtvero knih o Praze, Praha 1983.

•Milan Togner, Historický nábytek, Brno 1993.

•Gehard Hojer et al., Der Italienische Bau / Materialien und Untersuchungen zur Stadtresidenz Landshut, Landshut-Ergolding 1994.

•Horst H. Stierhof, Das Walhnhaus der Italienische Bau der Stadtresidenz Landshut,

Landshut-Ergolding 1994.

•John Andrews, Antique Furniture / Starting to collect series, Woodbridge 1997.

•Eva B. Ottillinger, Kaiserliches Hofmobiliendepot / Kurzführer, Wien 2000.

•Herbert Brunner, Elmar D. Schmid, Brigitte Langer, Landshut - Burg Trausnitz / Amtliche

Führer, München 2003

•Noël Rileyová (edit), Dějiny užitého umění, Praha 2004.

•Jaroslav Sojka, Od knížecího stolce ke královskému trůnu,

in: Na čtyřech nohách / Sedací nábytek Pražského hradu, Praha 2006.

•Jaroslav Sojka, Hodiny ze sbírek Pražského hradu / Katalog výstavy, Praha 2008.

•Jana Severinová, Karel Severin, Příběh renesanční židle / Katalog k výstavě, Brno 2010.

•Arnold Kohn, Porcellan und Fayence Marken und Monogramme, Paris-Wien 1913.

•František Xaver Jiřík, Porculán, Praha 1925.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:

•Gustav Pazaurek, Deutsche Fayence und Porcellan-Hausmaler, I.-II., Leipzig 1925.

Značky porcelánu a fajanse, Praha 1952.

•Adalbert Klein, Europäisches Porcellan,(katalog Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf

1966.

•Dagmar Hejdová, Český porcelán, průvodce expozicí v Klášterci nad Ohří, Praha 1972.

•Jan Diviš, Katalog pražské kameniny ze sbírek Muzea hl.m. Prahy, 1972.

•Julius Matusz, Delfter Fayence, Bern/Stuttgart 1977.

•B. Beacamp-Markowsky, Europäischen Porcellan ( katalog des Kunstgewerbemuseum

Köln), Köln 1980.

•Eleonore Pichelkasner - Eckart Hölzl, Bruckmann´s Fayence-Lexikon, München 1981.

•Alena Braunová, Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1985.

•Jan Diviš, Evropský porcelán, Praha 1985.

•Jiří Chládek - Ilona Nová, Porcelán kolem nás, Praha 1991.

•Gesine Schultz-Berlekamp, Stralsunder Fayencen 1755-1792, Berlin 1991

•Dagmar Hejdová - Jan Mergl, Slavkovský porcelán 1792-1992 (katalog výstavy), Praha

1992.

•Jana Kybalová, Evropská fajáns ze sbírek UPM (výstava 1992 Troja), Praha 1992.

•Dagmar Hejdová, Klášterecký porcelán 1794-1994, Praha 1994.

•Emanuel Poche - Dagmar Hejdová, Porcelán, Praha 1994.

•Albrecht Miller - Alfred Ziffer, Bayreuther Fayencen, Bestandskatalog, Landshut 1994

•Jana Kybalová, Keramická sbírka Hugo Vavrečky (výstava 1995), Praha 1996.

•Liana Paredes Arend, Sèvres porcelain at Hilllwood, Washington 1998

•Anne Odom, Russian imperiál porcelaine at Hillwood, Washington 1999

•Jarmila Novotná - Libor Šturc - Miroslava Janíčková, Vranovská kamenina, Brno 1999

•Kol. autorů, Italienische Fayencen der Reneissance, Nürnberg 2004 (katalog Germanisches

Nationalmuseum)

•Jiří Fronek, Zámek Klášterec nad Ohří (průvodce expozicí porcelánu), Praha 2005.

•Petr Wittlich, Česká Secese, Praha 1985.

•České secesní sklo - Sborník příspěvků z mezinárodního symposia pořádaného ve dnech

9.-12. října 1984, Praha 1985.

•Marie Kostíková, Okna Svatovítské katedrály, Praha 2000.

•Ludvík Loos, Vitráže, Praha 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (13.07.2016)

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probrané látky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (13.07.2016)

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probrané látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK