PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář barokního umění 2 - KDKU063
Anglický název: Seminar Baroque art 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)
In view of the anniversary of 330 years of birth of Kilian Ignac Dientzenhofer the course focuses on his Architecture in Prague and on the art works of his influence.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Cílem semináře 2019/2020 je seznámit studenty s architekturou Kiliána Ignáce Dientzenhofera a tvorbou umělců jeho okruhu.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Topography of Prague

Hammerschmidt, Johann Florián, Prodromus Gloriae Pragenae, Pragae 1723

Schaller, Jaroslav, Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag I-IV, Praha 1794-97

Schottky, Julius Max, Prag wie es war und ist, Praha 1830

Tomek, W., W., Základy starého místopisu pražského I-IV, Praha 1866-72

Ekert, František, Posvátná místa královského hlavního města Prahy, I, II, Praha 1883-84

Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních, I-III, Praha 1903-1904

Teige, J., Základy starého místopisu pražského I-II, Praha 1910, 1915

Stefan, Oldřich, Pražské kostely, Praha 1936

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Staré Město - Josefov, Praha 1996

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Malá Strana, Praha 1999

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský Hrad a Hradčany, Praha 2000

Baťková Růžena (ed.), Umělecké památky Prahy. Nové Město - Vyšehrad, Praha 1998

Slavíček, Lubomír, Pražský "cicerone" Jan Quirin Jahn, in: Royt, Jan - Nevímová, Petra (eds.), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 26-37

Mádl, Martin / Marešová, Jana, Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: poznámky z osmi pražských kostelů, in: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Kroupa, Jiří / Šeferisová Loudová, Michaela / Konečný, Lubomír (eds.), Brno 2009, s. 85-102

 

Art and Architecture of Baroque - sellected titles

 

Blažíček, Oldřich J., Pražská plastika raného rokoka. Praha 1945

Blažíček, Oldřich  J., Sochařství baroka v Čechách. Praha 1958

Blažíček, Oldřich J., Umění baroku v Čechách. Praha 1971

Blažíček, Oldřich J. - Preiss Pavel - Hejdová Dagmar, Kunst des Barock in Böhmen. Recklinghausen 1977

Blažíček, Oldřich J., Jan Jiří Bendl, výběr řezeb pražského sochaře raného baroka. Katalog NG, Praha 1982

Blažíček, Oldřich J., Ferdinand Brokof. Praha 1986

Horyna, Mojmír - Kučera, Jaroslav, Dientzenhoferové. Praha 1998

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho kruhu. Praha 1989

Kořán, Ivo, Braunové. Praha 1999

Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub, Barokní architektura v Čechách, Praha 2015

Neumann, Jaromír, Malířství 17. století v Čechách. Barokní realismus. Praha 1951

Neumann, Jaromír, Český barok. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Karel Škréta 1610-1674. Katalog. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Škrétové. Praha 2000

Poche, Emanuel, Matyáš Bernard Braun. 2.vyd. Praha 1986

Poche, Emanuel, (ed.), Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze), Architektura - sochařství - malířství - umělecké řemeslo. Praha 1988

Preiss, Pavel, Italští umělci v Praze. Praha 1986

Preiss, Pavel, Václav Vavřinec Reiner. Praha 1970

Stolárová, Lenka - Vlnas, Vít (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Doba a dílo, Praha 2010

Swoboda, K. M. (ed.), Barock in Böhmen. München 1964

Šroněk, Jiří, Jan Jiří Heinsch. Praha 2006

Štech, Václav V., Československé malířství a sochařství nové doby. Praha 1938-1939

Vilímková, Milada - Preiss, Pavel, Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha 1989

Vilímková Milada, Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986

Vlček, Pavel - Havlová, Ester, Praha 1610-1700. Praha 1998

Vlček, Pavel - Sommer, Petr - Foltýn, Dušan, Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997

Vlček, Pavel: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Katalog výstavy. Praha 2001

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: OULIKOVA (03.03.2014)

Předpokládá se aktivní účast na semináři, přednesení refarátu. Pro udělení zápočtu za letní semestr odevzdání písemné práce odpovídající přednesenému tématu. Rozsah práce cca 10-15 normostran.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK