PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Přehledné dějiny barokního umění 2 - KDKU034
Anglický název: Synoptic History of Baroque Art 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Korekvizity : KDKU032
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)
V rámci předmětu dějin barokního umění se studenti seznámí s výtvarnou kulturou baroka v Evropě (ZS) a v bývalých zemích Koruny české (LS). Důraz je kladen na významné tvůrce barokní architektury, sochařství a malířství.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Cílem předmětu je získání obecného přehledu o barokním umění a architektuře a příprava na další studium a samostatný vědecký výzkum.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (19.05.2009)

HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie. Umění renesance a baroku, Umění a lidstvo, Larousse, Praha 1970 (nebo novější edice), s. 223-443.

KELLER, Harald, Die Kunst des 18. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte Bd. 10), Berlin 1971.

HUBALA, Erich, Die Kunst des 17. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte Bd. 9), Berlin 1972.

KITSON, Michael, Barok a rokoko, Umění světa, Praha 1972.

NORBERG-SCHULZ, Christian, Spätbarock und Rokoko (Weltgeschichte der Architektur), Stuttgart 1985.

NORBERG-SCHULZ, Christian, Barock (Weltgeschichte der Architektur), Stuttgart 1986.

PIJOAN, José, Dějiny umění, 7. díl, Praha ???.

WITTKOWER, Rudolf, Art and Architecture in Italy 1600?1750, Harmondsworth 1990.

TOMAN, Rolf (ed.), Die Kunst des Barock. Architektur-Skulptur-Malerei, Köln 1997(i český překlad).

Souhrnné publikace (Čechy)

NEUMANN, Jaromír, Malířství XVII. století v Čechách, Praha 1951.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958.

NEUMANN, Jaromír, Český barok, Praha 1971.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Umění baroku v Čechách, Praha 1971.

NAŇKOVÁ, Věra, Architektura 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 249-278.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Barokní sochařství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 292-314.

ŠRONĚK Michal, Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 324-356.

NAŇKOVÁ, Věra, Architektura vrcholného baroka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 390-454.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství vrcholného baroka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 480-509.

PREISS, Pavel, Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 540-611.

POCHE, Emanuel, Architektura pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 662-692.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství pozdního baroka, rokoka a klasicismu v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 711-740.

PREISS, Pavel, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 751-789.

SEIFERTOVÁ Hana, ŠEVČÍK, Anja K., S ozvěnou starých mistrů. Pražská kabinetní malba 1690-1750, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1997.

VLNAS, Vít /editor/, Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Statě a Katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2001.

monografie

Architektura:

SEDLMAYR, Hans, Johann Bernhard Fischer von Erlach, München 1956.

VILÍMKOVÁ, Milada, Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Praha 1986.

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1989.

HORYNA, Mojmír / KUČERA, Jaroslav, Dientzenhoferové, Praha 1998.

HORYNA, Mojmír, Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998.

Sochařství:

BLAŽÍČEK, Oldřich J., G. L. Bernini, Praha

POCHE, Emanuel, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.

KOŘÁN, Ivo, Braunové, Praha 1999.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Ferdinand Brokof, Praha 1976.

SKOŘEPOVÁ, Zdeňka, O sochařském díle rodiny Platzerů, Praha 1957.

Malířství:

NEUMANN, Jaromír, Caravaggio, Praha 1957.

LANGDONOVÁ, Helen, Caravaggio, London 1998.

ŠTECH, V.V., Rembrandt, Praha 1960.

MACKOVÁ, Olga, Rembrandt, Praha 1993.

BOCKENMÜHL, Michael, Rembrandt, Slovart 2003.

KRSEK, Ivo, Petrus Paulus Rubens, Praha 1990.

NÉRET, Gilles, Rubens, Slovart 2005.

GUDIOL, J., Velázquez 1599?1660, Praha 1978.

SEIFERTOVÁ, Hana, Georg Flegel, Praha 1991.

SEIFERTOVÁ, Hana, Georg Flegel, Zátiší, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1994.

NEUMANN, Jaromír, Karel Škréta 1610-1674, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1974.

NEUMANN, Jaromír, Škrétové. Karel Škréta a jeho syn, Praha 2000.

ŠRONĚK, Michal, Jan Jiří Heintsch, katalog výstavy, Pražský hrad, Praha 2006.

NEUMANN, Jaromír, Petr Brandl 1668-1735, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1968.

PREISS, Pavel, Václav Vavřinec Reiner, Praha 1970.

PREISS, Pavel, František Karel Palko : život a dílo malíře sklonku středoevropského baroka a jeho bratra Františka Antonína Palka, Praha 1999.

PREISS, Pavel, Anton Kern (1709-1747). Obrazy a kresby v Českých zemích, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1998.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Letní semestr bude zakončen ústní zkouškou hodnotící orientaci v evropském a českém baroku (témata viz sylabus přednášek). Požadavkem k úspěšnému složení zkoušky je přečtení 5-10 odborných publikací či rozsáhlejších studií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK