PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské a české baroko 2 - KDKU023
Anglický název: European and Czech Baroque 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Korekvizity : KDKU022
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.01.2020)
Letní semestr bude věnován baroknímu sochařství v Čechách. Jednotlivé přednášky se budou zabývat vybranými problémy barokní plastiky. V návaznosti na probranou látku v zimním semestru budou připomenuty italské inspirace a ohlasy v českém barokním sochařství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (23.03.2020)

Cílem předmětu je osvojit si a prohloubit znalosti z evropského a českého barokního umění, zejména sochařství. 

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.01.2020)

Basic literatury:

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Pražská plastika raného rokoka. Praha 1945.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Umění baroku v Čechách, Praha 1971.

DVORSKÝ Jiří (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, II/2, Praha 1989

KRSEK, Ivo / KUDĚLKA, Zdeněk / STEHLÍK, Miloš / VÁLKA, Josef, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996.

NEUMANN, Jaromír, Český barok, Praha 1974 (2. vyd.)

POCHE Emanuel a kol. autorů, Praha na úsvitu nových dějin. Praha 1988monografie:

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Ferdinand Brokof, Praha 1976.

KOŘÁN, Ivo / NEUBERT, Karel / SUCHOMEL, Miloš, Karlův most, Praha 1991.

KOŘÁN, Ivo, Braunové, Praha 1999.

NOVOTNÝ, Karel / POCHE, Emanuel, Karlův most. Praha 1947.

POCHE, Emanuel, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.

PREISS, Pavel, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Praha – Litomyšl 2003, (2. rozšířené a přepracované vydání)

SKOŘEPOVÁ, Zdeňka, O sochařském díle rodiny Platzerů, Praha 1957.

ŠEFCŮ, Ondřej a kolektiv, Karlův most, Praha 2007.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (03.02.2020)

Oral examination. It have to be read 5-10 text for the oral examination (book or long articles). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK