PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské a české baroko 1 - KDKU022
Anglický název: European and Czech Baroque 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
K//Je korekvizitou pro: KDKU023
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (26.08.2019)
Dvousemestrální přednáška se bude věnovat problematice barokního sochařství. Zimní semestr bude zaměřen na italské barokní sochařství 17. století, především na tvorbu Gianlorenza Berniniho. Přednášky letního semestru se budou týkat vybraných kapitol z barokního sochařství v Čechách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (26.08.2019)

Cílem předmětu je osvojit si a prohloubit znalosti z evropského a českého barokního umění, zejména sochařství.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (26.08.2019)

Literatura

Barock im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste, II: 1572-1676, Ausstellungskatalog, Bonn 2005

Haskell, Francis, Patrons and Painters: Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque. London 1963

Hubala, Erich, Die Kunst des 17. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte, Bd. 9), Berlin 1972.

Keller, Harald, Die Kunst des 18. Jahrhunderts. (Propyläen-Kunstgeschichte, Bd. 10). Berlin 1972.
 
Toman, Rolf (ed.), Die Kunst des Barock. Architektur-Skulptur-Malerei, Köln 1997 (i český překlad).

Wittkower, Rudolf, Art and Architecture in Italy: 1600 to 1750, Midlesex 1958 (plus další vydání)

 

monografie

Blažíček, Oldřich J.: Gianlorenzo Bernini, Praha 1964

Bernardini, Maria Grazia / Fagiolo dell´Arco, Maurizio: Gian Lorenzo Bernini. Regista del Barocco. Milano 1999

Kauffmann, Hans: Giovanni Lorenzo Bernini. Die figürlichen Kompositionen. Berlin 1970

Wittkower, Rudolf: Bernini: the sculptor of the Roman Baroque, London 1966 (několik vydání)

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (02.01.2019)

Zápočet za zimní semestr bude udělen za úspěšné absolvování písemného testu. Test bude vycházet z probrané látky. Budou promítány především obrázky uměleckých děl, vybraných podle syllabu předmětu. Studenti odpovídají na tři otázky: autor uměleckého díla, námět uměleckého díla, datování uměleckého díla. Jsou stanoveny tři termíny testu. Kdo nesplní podmínky testu ani v jednom termínu, musí opakovat test na konci druhého semestru, aby mohl přistoupit ke zkoušce. 

Letní semestr bude zakončen ústí zkouškou. Předpokladem k úspěšnému složení ústní zkoušky je přečtení 5-10 titulů (možnost kombinace knih i obsáhlejších odborných studií).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (13.11.2019)

- Úvod - problematika potridentského sakrálního prostoru, typologie a ikonografie oltářů, kazatelen, zpovědnic

- Úvod do barokního sochařství v Itálii (Pietro Bernini a generace kolem r. 1600)

- Gianlorenzo Bernini - Borghézská sousoší

- Gianlorenzo Berini - podobizny

- G. L. Bernini - pontifikát papeže Urbana VIII.

- G. L. Bernini - pontifikát papeže Innocence X.

- G. L. Bernini - pontfikát papeže Alexandra VII.

- G. L. Bernini - závěr tvorby

- A. Algardi, Fr. Duquesnoy

- žáci a následovníci Berniniho

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK