PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Evropské a české baroko 1 - KDKU022
Anglický název: European and Czech Baroque 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Je korekvizitou pro: KDKU023
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (25.08.2017)

Dvousemestrální přednáška se bude věnovat problematice barokního sochařství. Zimní semestr bude zaměřen na italské barokní sochařství 17. století, především na tvorbu Gianlorenza Berniniho. Přednášky letního semestru se budou týkat vybraných kapitol z barokního sochařství v Čechách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (25.08.2017)

Cílem předmětu je osvojit si a prohloubit znalosti z italského a českého barokního sochařství.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (25.08.2017)

monografie

Bialostocki Jan: Gian-Lorenzo Bernini, Berlin 1981

Blažíček, Oldřich J.: Gianlorenzo Bernini, Praha 1964

Bernardini, Maria Grazia / Fagiolo dell´Arco, Maurizio: Gian Lorenzo Bernini. Regista del Barocco. Milano 1999

Kauffmann, Hans: Giovanni Lorenzo Bernini. Die figürlichen Kompositionen. Berlin 1970

Magnuson Torgil: Rome in the Age of Bernini I, II. Stockholm - New Jersey 1982-1986

Wittkower, Rudolf: Bernini: the sculptor of the Roman Baroque, London 1966 (několik vydání)

 

 

kompendia

Barock im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste, II: 1572-1676, Ausstellungskatalog, Bonn 2005.

Hubala, Erich, Die Kunst des 17. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte, Bd. 9), Berlin 1972.

Toman, Rolf (ed.), Die Kunst des Barock. Architektur-Skulptur-Malerei, Köln 1997 (i český překlad).

Wittkower, Rudolf, Art and Architecture in Italy: 1600 to 1750, London 1958 (několik vydání)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: OULIKOVA (28.08.2015)

Zápočet za zimní semestr bude udělen za úspěšné absolvování písemného testu. Letní semestr bude zakončen ústí zkouškou. Předpokladem k úspěšnému složení ústní zkoušky je přečtení 5-10 titulů (možnost kombinace knih i obsáhlejších odborných studií).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (25.08.2017)

Sylabus

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK