PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Přehledné dějiny renesančního umění 1 - KDKU020
Anglický název: Synoptic History of Renaissance Art 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
K//Je korekvizitou pro: KDKU031
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (07.01.2019)
Přednášky jsou věnovány renesanci a manýrismu v Itálii, a to jak architektuře, tak i sochařství, malířství a uměleckému řemeslu. Pozornost je věnována význačným osobnostem a uměleckým centrům. Důraz je při tom položen na památky sakrální – na chrámovou architekturu a na její výzdobu sochařskou a malířskou.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (22.10.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s renesancí a manýrismem v Itálii, a to jak architektuře, tak i sochařství, malířství a uměleckému řemesle.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (22.10.2019)
Povinná literatura:

René Huyghe /ed./, Encyklopedie. Umění renesance a baroku, Praha 1970.
Andrew Martindale, Člověk a renesance, Praha 1971.
S.J. Freedberg, Painting in Italy 1500-1600, The Pelican History of Art, Penguin Books 1971.
J. Bialostocki /ed./, Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Propylaen Kunstgeschichte, Bd. 7, Berlin 1972.
E.H. Gombrich, Příběh umění, Praha 1995, kap. 12-18.
Rolf Toman /ed./, Umění italské renesance, architektura, sochařství, malířství, kresba, Praha 1996.
Cristina Aidini Luchinat, Elena Capretti, Velcí mistři italského výtvarného umění, Frýdek-Místek 2002.
Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936, Nové evangelium s. 16-48; Brunelleschi s. 49-64; Dürerova Apokalypsa s. 65-75.
Max Dvořák, Italské umění od renesance k baroku, Praha 1946.
Frederick Antal, Florentské malířství a jeho společenské pozadí. Měšťanská republika, než převzal moc Cosimo de´Medici ? XIV. století a počátek století XV., /London 1947/, Praha 1954.
Pierre Francastel, Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. století, Praha 1984.
Pierre Francastel, Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu, Brno 2003 /zvl. kap. 1, s. 9-69/.
Peter Burke, Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996.
Jaroslav Pešina, Tektonický prostor a architektura u Giotta, Praha 1945.
Jaroslav Pešina, Giotto, úvodní stať ve svazku Prameny, sbírka dobrého umění, sv. 64, Praha 1949.
V.V. Štech, Donatello, Praha 1956.
V.V. Štech, Italská renesanční plastika, Praha 1960.
Pavel Preiss, Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974.
Giulio Bora a Martin Zlatohlávek, Kresby z Cremony. Umění renesance a manýrismu v lombardském městě, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1995.
Pavel Preiss, Giorgio Vasari. Profil výtvarného umělce a literáta. in: Giorgio Vasari, Životy nevýznačnějších malířů, sochařů a architektů, I, Praha 1998, s. 9-46.
André Chastel, Vypleněné Říma. Od manýrismu k protireformaci, Brno 2003.

Další literaturu student nalezne na příslušných webových stránkách Přehledu renesančního umění

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (31.12.2018)

Na konci zimního semestru se provádí kontrola studia formou testu, v němž budou promítány obrázky uměleckých děl, vybraných podle syllabu předmětu. Studenti odpovídají na tři příslušné otázky: autor uměleckého díla, námět uměleckého díla, datování uměleckého díla. Jsou stanoveny tři termíny testu. Kdo nesplní podmínky testu ani v jednom termínu, musí opakovat test na konci druhého semestru, aby mohl přistoupit ke zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (31.12.2018)

Sochařství 1. poloviny ve Florencii: výzdoba dómu, kampanily a Or San Michele (Donatello, Lorenzo Ghiberti, Nani di Banco, Luca della Robia), soutěž na dveře baptisteria

Architektura 15. století ve Florencii: Brunelleschi (Nalezinec, kupole dómu, San Lorenzo, Santo Spirito); Michelozzo (Palazzo Medici, knihovna v klášteře San Marco; Leone Battista Alberti (Palazzo Rucellai, fasáda kostela S. Maria Novella)

Malířství 1. poloviny 15. století ve Florencii: Fra Angelico, Masaccio, Masolino, Filippo Lippi, perspektiva, Paolo Uccello

Umění ve Ferraře 2. poloviny 15. století: Palazzo Schifanoia (Cosme Tura, Ercole Roberti)

Umění v Mantově 2. poloviny 15. století: Andrea Mantegna

Umění v Benátkách 2. poloviny 15. století: dílna Vivarini, Jacopo Bellini, Gentile Bellini, Giovanni Bellini

Umění ve Florencii 2. poloviny 15. století: dílna Andrea Verrocchio, mladý Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi, Sandro Botticelli

První fáze výmalby Sixtinské kaple

Leonardo da Vinci v Milánu

Mladý Michelangelo ve Florencii a Římu

Perugino a jeho žák Raffaello Sanzio

Michelangelo a Raffaello v Římu (1506-1520)

Nástup manýrismu ve Florencii: Andrea del Sarto, Pontormo, Rosso Fiorentino

Benátky na počátku 16. století: starý Giovanni Bellini, Giorgione, Sebastiano Luciani, zv. Piombo, mladý Tizian, Dürer v Benátkách 1506

Raffaelovi žáci v Římě: Giulio Romano, Perino del Vaga, Polidoro da Caravaggio, Parmigianino v Římě, vyplenění Říma (1527)

Michelangelo ve Florencii: sochy pro Medicejskou kapli (nová sakristie kostela San Lorenzo)

Giulio Romano v Mantově

Manýrismus v Parmě: Correggio a Parmigianino

Umění na Medicejském dvoře ve Florencii: Pontormo, Agnolo Bronzino, Giorgio Vasari, Federico Zuccari

Manýrismus v Římu: Michelangelo (Poslední soud v Sixtinské kapli, malby v Cappella Paolina, urbanista, architekt: sv. Petr ve Vatikánu, sochař: poslední Piety); Perino del Vaga (Sala Paolina v Andělském hradu); Taddeo Zuccari; Giorgio Vasari

Umění v Benátkách 2. poloviny 16. století: pozdní Tizian, Tintoretto, Veronese

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK