Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2 - KDKU019
Anglický název: Synoptic History of Ancient and Medieval Art 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Korekvizity : KDKU018
Záměnnost : KDKU030
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Literatura

J.Beckwith: Early Medieval Art, London 1969 (repr.New York 1992)
S.Bettini: Il gotico internazionale, Vicenza 1996
G.Brucher ed: Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich, II.Band: Gotik, Muenchen - London - New York 2000
O.Demus: Byzantine Art and the West, New York 1970
J.Fajt ed: Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV., Praha 1997
H.Fillitz ed: Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich, I.Band: Frueh - und Hochmittelalter, Muenchen - New York 1998
R.Chadraba - J.Krása ed: Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984
A.Martindale: Gothic Art, London 1967 (2.ed. New York 1994)
O.Paecht: Van Eyck and the Founders of Early Netherlandish Painting, London 1994
M.Puhle ed: Otto der Grosse. Magdeburg und Europa, II Bd., Mainz 2001
R.Suckale: Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayern, Muenchen 1993
R.Toman ed: Romanesque: Architecture, Sculpture, Peinture, Paris 1994
P.Williamson: Gothic sculpture 1140 - 1300, Yale 1995

Další část literatury bude dle konkrétních témat průběžně doplňována.

Poslední úprava: Kubík Viktor, doc. PhDr., Ph.D. (28.01.2013)
Sylabus

Tématické okruhy: -Románské slohy a počátek civilizace vrcholného středověku -Vznik a šíření gotického umění -Gotika ve Francii a západní Evropě -Gotika v Itálii -Gotika v Čechách a střední Evropě -Civilizace a umění mezinárodní gotiky -Pozdní gotika a počátky záalpské renesance

Poslední úprava: Čekalová Zdeňka, PhDr. (31.01.2013)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet je spojen se zápočtovým testem, který prověří schopnosti atribuce autorské (provenienční), datace a ikonografického určení děl. 

Poslední úprava: Kubík Viktor, doc. PhDr., Ph.D. (31.01.2013)