PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do církevního užitého umění - KDKU017
Anglický název: Church Liturgical Objects and Vestments
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (07.01.2019)
Úvod a stručný přehled problematiky.
Hlavní témata (rozdělena na 12setkání):
-Funkce jednotlivých předmětů a rouch, jejich symbolický význam.
-Historický vývoj od antiky do novověku.
-Církevní liturgické předměty a roucha z hlediska dějin umění.
-Úcta k relikviím, chrámové poklady a jejich kulturněhistorický přínos a jejich památková ochrana a
restaurování.
-Bohoslužebný prostor – seznámení se s liturgickým prostorem

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (07.01.2019)

Cíl předmětu:

Kurz církevního užitého umění má obeznámit posluchače s církevním prostředím bohoslužebných prostor v Katolické církvi a její výbavou. Důraz bude kladen na liturgické potřeby (nádoby, textil, hudební nástroje ad.) v kontextu chrámového či klášterního prostředí. Přednášky se budou konat jak v učebně, tak v terénu.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. (24.10.2019)

Doporučená literatura:

- R. Berger, Liturgický slovník, 1999, str. 430-433 (mešní roucha a jednotlivá hesla týkající se náčiní).
- E.G. Šidlovský: Svě liturgie. Slovník základní církevní terminologie,1991.
- Karen Stolleis, Messgewänder aus deutschen Kirchenschätzen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2001
- Glossarium artis 2: Kirchengeräte, München 1992.
- Glossarium artis 4: Paramente der christlichen Kirchen, München 2002.
- Filip Aleš, Hradská Helena (eds.): O křesťanské výtvarné kultuře, Biskupství brněnské 2006
- Radek Martínek, Historie, pořádání a uchování liturgických oděvů - parament, in: Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů, Olomouc, 2008, 279-352.
- Radek Martínek, Všechny barvy církve. Barevnost křesťanského oděvu a jejich význam v tradici západní církve. In. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 161-164, nov. 2014. ISSN 2336-3398. Available at: <<http://www.theologica.cz/index.php/theologica/article/view/100>>.

Povinná literatura:

- Podlaha, Katolická Liturgika, 1911, str. 41-58
- J. Foltýnovský, Liturgika, 1936, str. 9-11 (liturgie), 84-98 (chrámové zařízení), 101-117 (liturgické nádobí a liturgická roucha)
- M. Schaller, Liturgie 1933. str. 89-103 (kněžský oděv), 109-112 (liturgické nádoby)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (16.12.2019)
  • Funkce jednotlivých předmětů a rouch, jejich symbolický význam.
  • Historický vývoj od antiky do novověku.
  • Církevní liturgické předměty a roucha z hlediska dějin umění.
  • Úcta k relikviím, chrámové poklady a jejich kulturněhistorický přínos a jejich památková ochrana a

restaurování.

  • Bohoslužebný prostor - seznámení se s liturgickým prostorem

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (29.01.2020)

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška bude probíhat formou ústního pohovoru.

<
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK