PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gotická architektura 2 - KDKU014
Anglický název: Gothic architecture 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Korekvizity : KDKU007
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (20.02.2007)
Panovníci, členové vladařských rodů, církevní hodnostáři a velmožové hráli v minulosti velmi významnou úlohu při vzniku
důležitých staveb a uměleckých děl. Ta patřila k důležitým prostředkům panovnické reprezentace. Osobnostem
vynikajících objednavatelů věnuje dějepis umění v posledních desetiletích výraznou pozornost. Klasickým dílem tohoto
směru v historii umění se stala monografie císaře Ludvíka Bavora, jejímž autorem je Robert Suckale.
Mezi zakladateli, stavebníky a objednavateli uměleckých děl figuruje řada českých knížat a králů z rodu Přemyslovců,
Lucemburků a Jagellonců. S členy těchto rodů je spjat vznik řady významných staveb a uměleckých děl. Pozornost je
věnována úloze architektury a uměleckých děl v panovnické reprezentaci, jejich duchovním kořenům, ideovým kódům,
ikonografii a stylovému charakteru.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (13.09.2004)

Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948

Kutal A., České gotické sochařství 1350-1420, Praha 1962

Pešina J. (red.), České umění gotické 1350-1420, Praha 1970

Menclová D., České hrady 1-2, Praha 1972

Homolka J., Studie k počátkům umění krásného slohu v Čechách. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia LV - 1974

Homolka J., Zu den ikonographischen Programmen Karls IV, In: Legner Anton (ed.): Die Parler und der Schöne Stil 1350-1420. Europäische Kunst unter den Luxeburgern. Ein Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Kunsthalle Köln, Bd. 2, Köln 1978, s. 607-618

Homolka J., Krása J., Mencl V., Pešina J., Petráň J., Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Praha 1978

Stejskal K. (text), Neubert K. (fotografie), Umění na dvoře Karla IV., Praha 1978 (2. vyd. 2003)

Merhautová A., Třeštík D., Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983

Kuthan J., Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš, Vimperk 1993 (německé vydání: Přemysl Ottokar II. König, Bauherr und Mäzen. Höfische Kunst im 13. Jahrhundert. Wien - Köln - Weimar 1996)

Kuthan J., Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města - hrady - kláštery - kostely, Vimperk 1994

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (03.02.2020)

<

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (03.02.2020)

3. Francouzská architektura v době krále Ludvíka IX. Svatého

4. Francouzská architektura v pozdním 13. a ve 14. století

5. Gotická architektura v Itálii

6. Počátky gotické architektury v Německu, Rakousku a v dalších zemích střední Evropy

7. Architektura v době okolo roku 1300

8. Rod Parléřů a jeho stavby

9. Počátky gotické architektury v Čechách a na Moravě

10. Cisterciácké kláštery v českých zemích ve 13. Století

11. Architektura v době krále Přemysla Otakara II.

12. Významné stavby z doby vlády krále Václava II.

13. Architektura v českých zemích v první polovině 14. Století

14. Fundace Karla IV.

15. Praha Karla IV.

16. Katedrála sv. Víta

17. Petr Parléř a jeho stavby

18. Architektura v českých zemích na konci 14. a na začátku 15. Století

19. Husitské obrazoborectví

20. Významné stavby z doby vlády krále Jiřího z Poděbrad

21. Pozdní gotiky za vlády králů z rodu Jagellonců

22. Benedikt Ried a jeho stavby

23. Architektura ve městech v době Jagellonské

24. Pozdně gotické hrady v českých zemích

25. Nástup renesance v pozdním 15 a v první čtvrtině 16. století

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (12.02.2019)

Ústní zkouška z probrané látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK