PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Křesťanská ikonografie 2 - KDKU011
Anglický název: Christian Iconography 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Korekvizity : KDKU003
Neslučitelnost : KDKU105
N//Je neslučitelnost pro: KDKU045
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (05.05.2014)
Posláním tohoto předmětu, který je přednášen dva semestry a zakončen zkouškou, je seznámit posluchače s
metodou a s
hlavními náměty křesťanské ikonografie. V úvodních přednáškách jde o objasnění základních pojmů (ikonografie,
ikonologie, umělecké dílo v kontextu atd.). Metoda pak je demonstrována na vybraných dílech českého a
světového
umění všech epoch, a to s přihlédnutím k ikonografii jednotlivého díla i celků. Druhý semestr pak je věnován
jednotlivým
námětům křesťanské ikonografie (zrození křesťanské ikonografie v raně křesťanské společnosti, text a obraz,
Zvěstování
Panně Marii, Narození Páně, Ukřižování atd.)
Požadavky ke zkoušce:1. Základní přehled odborné literatury
2. Ikonologie a ikonografie, umělecké dílo v kontextu
3. Mariánská ikonografie: Základní byzantské typy Madon, Mariánský cyklus (Zvěstování, Narození, Smrt Panny
Marie atd), Assumpta, Immaculata.
3, Ikonografie Krista: Narození, Obřezání, Klanění třech králů atd,
4, Eucharistické náměty: Poslední večeře. Mystický lis, Mystický mlýn sv. Pavla, eucharistické zázraky.
5, Ikonografie Nejsvětější Trojice
6, Ikonografie smrti, dábla, Apokalypsy, Posledního soudu
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (13.07.2016)

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s metodou a s hlavními náměty křesťanské ikonografie.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (13.09.2004)

Panofsky E., Ikonografie a ikonologie: Úvod do studia renesančního umění, in: Význam ve výtvarném umění, Praha 1981, s. 33-54

Beissel S., Geschichte der Verehrung Marias im 16 und 17. Jahrhunderts, Freiburg 1919

Künstle K., Ikonographie der christlichen Kunst, 2 díly, Freiburg 1926-1928

Réau L., Iconographie de l´Art chrétien, 3 díly, Paris 1955-59

Kirschbaum E., Lexikon der christlichen Ikonographie, 8 dílů, Rom-Freiburg-Basel-Wien. 1968-1976

Encyklopedie antiky, Praha 1973

Schilerová G., Ikonographie der christlichen Kunst, díl 1 - Inkarnace, dětství Kristovo, jeho působení a zázraky, díl 2 - Pašije Kristovy, díl 3 - Zmrtvýchvstání a povýšení Páně, díl 4 - Církev a Maria, díl 5 - Apokalypsa, Gütersloh 1980-90

Petri H.-Beinert W., Handbuch der Marienkunde, Regensburg 1984

Sachs H.-Badstübner E.-Neuman, Christliche Ikonographie in Stichworten, Leipzig 1988

Royt J.-Šedinová H., Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (13.07.2016)

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probírané látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK