PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář biblických věd I. - KBIB800
Anglický název: Seminar of Biblical Sciences I.
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
letní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (06.02.2008)
Seminář doktorského studia teologie specializace: biblické vědy.
Semináře jsou zaměřeny na společnou četbu a diskusi vybraných stěžejních textů specializace biblické vědy, na studium
významných speciálních otázek a diskusi vědeckých projektů souvisejících s přípravou disertací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK