PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciální - KBIB402
Anglický název: Old Testament: Books prophetic and sapiential
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 --- [hodiny/semestr]
letní s.:6/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: VETROVEC (03.03.2015)
Kurz nabízí úvod do prorockých a apokalyptických, sapienciálních i poetických starozákonních knih doplněný o stručné základní exegeze několika charakteristických perikop.
Cíl předmětu
Poslední úprava: VETROVEC (03.03.2015)

Smyslem kurzu je jednak získání základní kvalifikovaný přehled v oblasti prorockých, apokalyptických, poetických a sapienciálních knih, jednak procvičení  schopnosti práce s konkrétními biblickými texty. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (29.01.2020)

Prameny:

Bible, český ekumenický překlad, Praha 1998. 

Papežská biblická komise, Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, Kostelní Vydří 2004.

Studijní texty:

Hřebík, J., Studijní materiály, http://www.ktf.cuni.cz/~hrebik/.

Větrovec, P., První studium Starého zákona, Praha 2020.

Pomůcky:

nejsou povinné, historické mapy, archeologické publikace apod. mohou učinit posluchačům konkrétnější představu o kulturním a historickém pozadí biblických knih.

Doplňující (nepovinná) literatura:

Abrego de Lacy, J.M., I libri profetici, Brescia 1996.

Blenkinsopp, J., A History of Prophecy in Israel, Louisville, KY 1996.

Dillard, R.B. - Longman III, T., Úvod do Starého zákona, Praha 2003.

Kaiser, O., Odkaz alexandrijských Židů. Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha 2006.

Koppová, J., Izraelští proroci, Kostelní Vydří 2001.

Marconcini, B., (e coll.), Profeti e apocalittici, Leumann (TO) 1994.

Mc Kenzie, S.L. - Graham, M.P., The Hebrew Bible Today, Louisville, KY 1998.

Rendtorff, R., Hebrejská bible a dějiny, Praha 1996.

Schmidt, W.H., Einführung in das Alte Testament, Berlin 1995.

Sicre Diaz, J.L., Profetismo in Israele, Roma 1995.

Zenger, E. (ed.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 1998.

Bonora, A., - Priotto, M. (e coll.), Libri sapienziali e altri scritti, Leumann (TO) 1997.

Crenshaw, J.L., Old Testament Wisdom, Atlanta, GA 1981.

Murphy, R.E., The Tree of Life, New York, NY 1996.

Watson, W.G.E., Classical Hebrew Poetry, Sheffield 1995.

Komentáře, např. Bič, M., a kol., Výklady ke Starému zákonu, I.-V., Praha - Kostelní Vydří 1991-1998; Anchor Bible, Garden City, NY; Word Biblical Commentary, Waco, TX; Biblischer Kommentar. Altes Testament, Neukirchen - Vluyn; Das Alte Testament Deutsch, Göttingen.

Metody výuky
Poslední úprava: VETROVEC (03.03.2015)

přednáška kombinovaná se cvičením - stručným rozborem textů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: VETROVEC (03.03.2015)

Zkouška se koná písemně - testem v délce 60 minut.

Test obsahuje exegezi jednoho zadaného textu a tři doplňující otázky ze všeobecného přehledu.

Tématicky jsou okruhy ke zkoušce identické se sylabem.

Sylabus
Poslední úprava: VETROVEC (09.04.2015)

1. Prorocký fenomén v Bibli a ve starověkém Předním Východě: pojmy, výskyt, kategorie proroků. 

2. Izaiáš: základní dělení knihy; Protoizaiáš a velká témata knihy; Deutero- a Trito - Izaiáš.

3. Exegeze Iz 7; Iz 49,1-6.

4. Jeremiáš - úvod do knihy, charakteristika, verze.

5. Exegeze Jer 20,7-18.

6. Ezechiel - úvod do knihy, charakteristika, styl. 

7. Exegeze Ez 33-37.

8. Dodekaprofeton jako celek i jako jednotlivé knihy.

9. Exegeze Am 1-2; 7-9.

10. Daniel a apokalyptika.

11. Exegeze Dan 7.

12. Sapienciální fenomén v Bibli a ve starověkém Předním Východě; tzv. sapienciální pentateuch; poetické knihy v Bibli.

13. Kniha Přísloví - literární druh, kompozice, charakteristika.

14. Exegeze Př 2.

15. Moudrost v krizi: úvod, charakteristika a kompozice knih Job a Kazatel.

16. Exegeze Job 28.

17. Exegeze Kaz 3.

18. Poetické knihy: Žalmy, Pláč, Píseň.

19. Exegeze Ž 1 a Ž 23.

20. Baruk - úvod.

21. Kniha Moudrosti - úvod.

22. Sirachovec - úvod, charakteristika, kompozice, styl.

23. Exegeze Sir 33,1-6.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: VETROVEC (03.03.2015)

Žádné specifické, pouze se pro návaznost doporučuje absolvovat nejprve kurzy KBIB400 a KBIB401. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK