PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich - JTM652
Anglický název: Social Structure of Germany in Interntational Comparison
Český název: Soociální struktura Německa v mezinárodním srovnání
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 16 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Dr. Peter Hartmann
Vyučující: prof. Dr. Peter Hartmann
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (03.02.2023)
V rámci kurzu bude probíhat diskuse o demografické a sociálně ekonomické struktuře Německa. Téma zahrnuje porodnost, strukturu rodin, životní etapy, vlastnickou strukturu v oblasti bydlení, welfare, sociální mobilitu, migrace a přijímání kulturní rozmanitosti, nebo třeba i téma kutulrních stylů.
Cíl předmětu - němčina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (18.02.2023)

Die Veranstaltung hat im Wesentlichen zwei Lernziele.
Erstens sollen die Teilnehmer einen Überblick über wichtige Eckdaten der bundesdeutschen
Sozialstruktur im Vergleich zu anderen Ländern erhalten. Da diese Kenntnis schnell veraltet,
sollen sie zweitens die Fähigkeit erwerben, sich schnell und gezielt zu neuen Entwicklungen
in den einschlägigen Quellen zu informieren.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.02.2024)

Aktivní účast v seminářích, složení ústní zkoušky

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

  • 91% a více        => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura - němčina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (18.02.2023)
Literatur: Zur ersten Einführung empfehle ich die folgenden aktuellen Lehrbücher:
Erlinghagen, Marcel & Hank, Karsten, 2018, Neue Sozialstrukturanalyse. 2. Auflage.
Paderborn: Fink.

Huinink, Johannes und Schröder, Torsten, 2019, Sozialstruktur Deutschlands. 3. Auflage.
München: UVK.

Klein, Thomas, 2016, Sozialstrukturanalyse. Eine Einführung. 2., überarbeitete Auflage.
Weinheim: Beltz Juventa.

Ergänzende Literatur:

Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2017,
Hohes Alter, aber nicht für alle. Wie
sich die soziale Spaltung auf die Lebenserwartung auswirkt. Berlin: Selbstverlag.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2019,
Analyse der Einkommens- und
Vermögensverteilung in Deutschland
. Begleitforschung zum sechsten Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2019,
Aktuelle und vergangene Entwicklungen
sozialer Mobilität im Lichte institutioneller und struktureller Rahmenbedingungen.
.
Begleitforschung zum sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung.

Deutscher Bundestag, 2021,
Sechster Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung.
Lebenslagen in Deutschland. Drucksache 19/29815.

Eckert, Matthias & Feuerstein, Sylvia, 2015,
Veränderungen und Grundcharakteristik der
MedienNutzerTypen
. Media Perspektiven Heft 11:482-496.
Hartmann, Peter H. & Schlomann, Anne, 2015. MNT 2015:
Weiterentwicklung der
MedienNutzerTypologie
. Media Perspektiven Heft 11:497-504.
Hoffmeyer-Zlotnik, Jürgen H.P. & Warner, Uwe, 2008, Privater Haushalt. Konzepte und ihre
Operationalisierung in nationalen und internationalen sozialwissenschaftlichen
Umfragen. Mannheim: Forschung Raum und Gesellschaft.

Huinink, Johannes und Schröder, Torsten, 2014, Sozialstruktur Deutschlands. 2. Auflage.
Konstanz: UVK.

Konietzka, Dirk & Kreyenfeld, Michaela, 2017, Von der alternativen zur prekären
Familienform? Der Wandel des Zusammenhangs von Bildung und nichtehelichen
Familienformen in Deutschland. Swiss Journal of Sociology 43: 611-637.

Schulze, Gerhard (1992), Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart.
Frankfurt: Campus.

Statistisches Bundesamt, Wissenschaftszentrum Berlin & Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung, 2021,
Datenreport 2021, Ein Sozialbericht für die
Bundesrepublik Deutschland
. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (14.02.2023)

Výuka probíhá v blocích, a to v následujících termínech:

23./24. 2.  23./24. 3, 20./21./4. +  24.4.(ústní zkouška). Výuka kombinuje přednášky a semináře

Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (18.02.2023)

23. Februar Teil 1: Altersaufbau, Geburten
(Klein 2016:29-37,45-53,59-72; Statistisches Bundesamt et al. 2021:11-29,
75-79,93-99)


23. Februar Teil 2: Sterblichkeit, demographischer Wandel

(Klein 2016:77-95; ergänzend Berlin-Institut 2017)


24. Februar Ethnizität, Migration, Akkulturation

(Statistisches Bundesamt et al. 2021: 30-44)


23. März: Teil 1: Haushaltsstrukturen

(Hoffmeyer-Zlotnik & Warner 2008; Statistisches Bundesamt et al. 2021:51-
58)


23. März Teil 2: Familienstrukturen

(Statistisches Bundesamt et al. 2021:59-64; Konietzka & Kreyenfeld 2017)


24. März Wohlfahrtsregimes und Sozialversicherungen

(Erlinghagen & Hank 2018:61-68; Statistisches Bundesamt et al. 2021:347-

20. April Teil 1: Bildung, Beruf; Klassen und Schichten
(Huinink & Schröder 2014:176-189; Statistisches Bundesamt et al. 2021:

101-120; 305-315)


20. April Teil 2: Einkommen und Vermögen, Armut und Reichtum

(Statistisches Bundesamt et al. 2021:228-244, 245-257; Deutscher Bundestag
2021:37-77)


21. April Soziale Milieus und Lebensstile

(Schulze 1992:125-167; Huinink & Schröder 2014: 190-196; Eckert &
Feuerstein 2015; Hartmann & Schlomann 2015

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK