PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
EU Migration Policies - JTM616
Anglický název: EU Migration Policies
Český název: Migrační politiky Evropské unie
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 18 / neurčen (18)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Anna Lukešová
Vyučující: Mgr. Anna Lukešová
Třída: Courses for incoming students
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JTM616_Lukesova_Syllabus2023.pdf Detailed syllabus Mgr. Anna Lukešová
Anotace - angličtina
The course EU Migration Policies is designed for Master students of the Faculty of Social Sciences, enrolled in Czech or visiting MA programmes. It offers a basic overview of the complex framework of EU migration policies.
Poslední úprava: Lukešová Anna, Mgr. (20.09.2023)
Cíl předmětu - angličtina

During the lessons, students will familiarise themselves with the basic terminology on migration, the international legal framework relevant to the protection of migrants, and the development of EU migration policies in primary as well as secondary law, with a special focus on the asylum agenda. Aside from giving presentations and participating in discussions, students will also put the theory into practice through the final refugee-officer role-playing game.

Poslední úprava: Lukešová Anna, Mgr. (20.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

To successfully complete this course, a student needs to:

a) Give a presentation on the topic of own choice (10min, ppt/handout);                                 20p.

b) Actively participate in the discussions (based on required readings and presentations);         20p.

c) Submit a request for asylum (role: asylum seeker; 1 page);                                                  20p.

d) Participate in an asylum interview (roles: asylum seeker/officer; 2x10min);                           20p.

e) Submit a decision of an obtained asylum request (role: asylum officer; 1 page);                   20p.

f) Reach at least 50 % in categories a)-e);

g) Not to be absent from more than 2 lessons as the attendance is mandatory.

 

Maximum points to get:   100

Minimum points to pass:  51

Range of grades:             A: 100-91

                                      B: 90-81

                                      C: 80-71

                                      D: 70-61

                                      E: 60-51

                                      F: 50 & less

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literatura - angličtina

see Syllabus

Poslední úprava: Lukešová Anna, Mgr. (20.09.2023)
Metody výuky - angličtina

The course will have the form of a lecture/seminar. Each lesson will consist of:

· Lecture by the lecturer

· Presentations by the students

· Discussion (based on required readings and presentation)

 All relevant materials, as well as course communication, will be managed through the Moodle 1 course called EU Migration Policies.

Poslední úprava: Lukešová Anna, Mgr. (20.09.2023)
Sylabus - angličtina

Week 1:   Introduction

Week 2:   Migration Theories and Terminology

Week 3:   International Pillars of Human Rights Protection

Week 4:   EU Migration Primary Legal Framework

Week 5:   EU Migration Secondary Law

Week 6:   EU Migration Soft Policy Tools

Week 7:   Immigrant Integration in the EU

Week 8:   International and European System of Refugee Protection

Week 9:   EU Asylum Secondary Law

Week 10:  EU Refugees Crisis of 2015

Week 11:  Irregular Migration to Europe

Week 12:  Visiting Lecturer

Week 13:  Substitute lecture

16.1.2024   Examination (in the form of a role-playing game)

Poslední úprava: Lukešová Anna, Mgr. (20.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK