PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
České předsednictví v Radě EU 2022 - JTM555
Anglický název: Czech Presidenty in EU Council 2022
Český název: České předsednictví v Radě EU 2022
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (31.01.2022)
Kurz analyzuje fenomén předsednictví v Radě EU, se zvláštním zřetelem k předsednictví ČR v roce 2022.

Podle předběžného rozvrhu bude kurz vyučován v letnim semestru 2021/2022 ve středu v 12:30-13:50 na Pekarske (mistnost 114)
Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (03.02.2022)

Viz moodle předmětu.

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4429

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (31.01.2022)

Přednášky se zapojením studentů a prvky sokratovske medody.

Prezenční výuka, v případě zhoršení covidové situace je možný přechod na hybridní nebo distanční výuku.

Podle předběžného rozvrhu bude kurz vyučován v letnim semestru 2021/2022 ve středu v 12:30-13:50 na Pekarske (mistnost 114)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (27.01.2022)

Vypracování případové studie zaměřené na české předsednictví v roce 2022.

Při známkování se využívá systém známkování A, B, C, D, E, F v souladu s přílušným opatřením děkana FSV.

Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (11.03.2022)

Struktura přednášek:

Přednáška I: Post-lisabonské předsednictví, formální pravidla, neformální praxe (16.2)

Přednáška II: České předsednictví v roce 2009 (23.2.)

Přednáška III: Institucionání zajištění předsednictví (2.3.)

Přednáška IV: Předsednictví a veřejná diplomacie (9.3.)

16.3. -

Přednáška V: České předsednictví 2022 a vnitřní politiky EU (23.3)

Přednáška VI: České předsednictví 2022 a zahraniční politika EU

Podrobnější rozpis obsahu přednášek obsahuje moodle předmětu.

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4429

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK