PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nenávist. Evropa mezi okupací a odplatou (1939-1948) - JTM385
Anglický název: Hatred. Europe between Occupation and Revenge, 1939-1948
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (0)
letní:neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz se zaměřuje na komparativní a transnacionální dějiny Evropy v jejich klíčovém období: od ztroskotání meziválečného demokratického pokusu, přes katastrofu druhé světové války až do poválečného období, které vyvrcholilo rozdělením Evropy do znepřátelených bloků. Hlavní důraz přitom spočívá na analýze a interpretaci specifické zkušenosti okupovaných evropských národů, která se pohybovala mezi oběma extrémními póly kolaborace a protinacistického či protifašistického odboje. Právě v této zkušenosti hledá kurz příčiny exploze násilí na konci války i komplikovaných způsobů, kterými se osvobozené státy pokoušely s touto vlnou násilí vyrovnat. Jednou z tezí, které bude kurz diskutovat, je i vliv zkušenosti okupace a poválečné vlny násilí na cestu evropských národů do odlišných táborů studené války.
Kurz se zaměřuje především na pohled „zezdola“, tzn. ptá se, jak tyto události formovaly zkušenosti a postoje „obyčejných lidí“. Tento pohled je zarámován obecným kontextem mezinárodněpolitického i vnitropolitického a sociálního vývoje zkoumané doby. Teritoriálně se kurz zaměřuje rovnoměrně na západní, střední, východní i jižní Evropu a pokouší se přinést na základě komparace celkový pohled na toto rozhodující období moderních evropských dějin.
Poslední úprava: Konrád Ota, prof. PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Cíl předmětu

Cíle předmětu viz anotace

Poslední úprava: Konrád Ota, prof. PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Četba povinné literatury, odevzdání její shrnutí (nejméně dvě normostrany) jeden den před seminářem (do pondělí nahrát na sdílený disk): 50%

Pravidelná a aktivní účast na hodině (diskuse): 50%

Ukončení: známka na základě odevzdaných shrnutí a účasti na diskusi

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 https://fsv.cuni.cz/deans-measure-no-20/2019

Poslední úprava: Konrád Ota, prof. PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Literatura
Viz sylabus
Poslední úprava: Konrád Ota, prof. PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Metody výuky
Standardní prezenční výuka
Poslední úprava: Konrád Ota, prof. PhDr., Ph.D. (09.02.2022)
Sylabus

 

Datum

Téma hodiny

Povinná četba

15.2.

Úvod: seznámení s literaturou a předmětem

 

22.2.

Domácí příprava, konzultace

 

1.3.

Německá okupační politika

John Connelly: Nazis and Slavs: From Racial Theory to Racist Practice. Central European History 32 (1999), 1, 1–33.

Maria Fritsche: Spaces of encounter: relations between the occupier and the occupied in Norway during the Second World War, Social History 45 (2020), 3, 360-383, DOI: 10.1080/03071022.2020.1771868

8.3.

Nedostatek, genocida a strategie přežití okupovaných společností

 

Gesine Gerhard: Food and Genocide: Nazi Agrarian Politics in the Occupied Territories of the Soviet Union. Contemporary European History 18 (2009), 1, 45–65.

Jerzy Kochanowski: Black Market in the General Government 1939–1945: Survival Strategy or (Un)Official Economy?. In: Tönsmeyer T., Haslinger P., Laba A. (eds) Coping with Hunger and Shortage under German Occupation in World War II. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77467-1_2

15.3.

Kolaborace

.

Rab Bennet: The Moral Grey Zone: Collaboration. In: Under the Shadow of the Swastika: The Moral Dilemmas of Resistance and Collaboration in Hitler’s Europe, 43-67.

Ian Kershaw, Consensus, Coercion and Popular Opinion in the Third Reich, in Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, Communism, ed. Paul Corner, Oxford: Oxford University Press 2009, 33–46

22.3.

Odpadá (účast na workshopu)

29.3.

Represe okupačních sil; odboj 

 

Rab Bennet: Collective Responsibility and the Responsibility of the Resistance. In: Under the Shadow of the Swastika: The Moral Dilemmas of Resistance and Collaboration in Hitler’s Europe, 130-174.

Anderson, Truman, Incident at Baranivka: German Reprisals and the Soviet Partisan Movement in Ukraine, October‐December 1941. In: The Journal of Modern History 71 (1999), 3, 585-623.

5.4.

Holocaust v Protektorátu a ve Francii

Benjamin Frommer, The Holocaust in Bohemia and Moravia.in: Čapková, Kateřina. Prague and Beyond: Jews in the Bohemian Lands. University of Pennsylvania Press

Julian Jackson: Francie v temných letech 1940-1944, Praha: BB/art 2006, s.

12.4.

Holocaust

 

Natalia Aleksiun, Intimate violence: Jewish testimonies on victims and perpetrators in Eastern Galicia, Holocaust Studies 23/1-2 (2017), 17-33.

Omer Bartov: Wartime Lies and Other Testimonies Jewish-Christian Relations in Buczacz, 1939–1944. East European Politics & Societies 25 (2011), 3, 486-511.

19.4.

 „Spravedlnost ulice“: Poválečné násilí

Jaromír Mrňka, The Moment between Occupation and Freedom: Forms of Collective Violence at the End of World War II in the Czech Lands, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 69/4 (2020), 471–494.

Fabrice Virgili: The Shorn Women: Gender and Punishment in Liberation France, Oxford, New York: Berg 2002

26.4.

Nacismus a kolaborace před soudem: soudní vyrovnání s nacismem a okupace

 

Benjamin Frommer: Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, Praha 2010, s. 138-195; 249-300.

Julian Jacskon: Francie v temných letech 1940-1944, Praha: BB/art 2006, s. 545-602.

3.5.

Odbojáři a poválečné režimy

Perry Biddiscombe, The French Resistance and the Chambery Incident of June 1945, French History 11/4 (1997), 438–460.

Mira Markham, Světlana: Partisans and Power in Post-War Czechoslovakia, Contemporary European History 30/1 (2021), 16-31.

10.5.

Důsledky války a ustavení komunistických režimů

Jan Tomasz Gross, Social Consequences of War: Preliminaries to the Study of Imposition of Communist Regimes in East Central Europe, East European Politics and Societies 3/2 (1989), 198–214.

Eagle Glassheim, Ethnic Cleansing, Communism, and Environmental Devastation in Czechoslovakia’s Borderlands, 1945–1989, The Journal of Modern History 78/1 (2006), 65–92.

Poslední úprava: Konrád Ota, prof. PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK