PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Cultural History of Communist Europe - JTM331
Anglický název: Cultural History of Communist Europe
Český název: Kulturní dějiny komunistické Evropy
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 24 (15)
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK