Summer School I - JTM328
Anglický název: Summer School I
Český název: Letní škola I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 15
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Mgr. Anežka Brožová, BA
Třída: Externí předmět nevyučovaný na UK
Courses not for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka