PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Německá evropská politika - JTM310
Anglický název: Germany´s European Politics
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (23.09.2019)
Kurs se bude věnovat politice SRN v ES/EU od doby sjednocení Německa v roce 1990. Seznámí účastníky s hlavními koncepty analýzy německé politiky v EU. Soustředí se dále na proces tvorby německé integrační politiky, její normativní základy, aktéry a instituce, procedury. Dále se kurz bude věnovat vybraným tématům jako konstitutivní politika (institucionální vývoj EU), řešení krize eurozóny (teze o hegemonii Německa v EU), rozšiřování EU, zahraniční, bezpečnostní a obranná politika, regulativní politika (vybrané sektory) a vybrané bilaterální/regionální relace (Francie, Polsko, ČR, Ukrajina/Rusko). Bude analyzovat prvky kontinuity a změny v německé integrační politice, zdroje těchto změn (vnitřní i vnější), jak se změny odrážejí v ideovém a koncepčním zaměření politiky jednotlivých německých vlád a její realizaci (rozdělní kompetencí, institucionální zajištění, proces tvorby a realizace politiky).
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (23.09.2019)

Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy, týkající se německé evropské politiky a její analýzy. Kurs si za cíl klade zprostředkovat účastníkům schopnost samostatně německou evropskou politiku hodnotit a interpretovat, zařadit ji do širšího kontextu německé zahraniční politiky, vztahů Německa s hlavními partnery, řešení základních evropských a globálních otázek a to v historickém kontextu. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (23.09.2019)

Zakončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (36%), ústní zkouška (40%) a aktivita během seminářů (24 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů v písemném testu.
Hodnocení bude probíhat dle Opatření děkana č. 20/2019, https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (30.09.2019)

Literatura (ke stažení na www., nebu bude na SIS)

 

Povinná literatura

Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): Germany and the European Union: Europe´s Reluctant Hegemon? (London: Macmillan)

Katrin Böttger / Mathias Jopp (2017)Fundamentals of German European Policy. German European Policy Series No 01/17, http://iep-berlin.de/wp-content/uploads/2017/10/GEPS-01-17-Fundamentals-of-German-European-Policy.pdf

Funda Tekin (2016): Europapolitische Prioritäten Deutschlands in den bereichen Innere Sicherheit, Asyl und Einwanderungspolitik in Böttger, Katrin – Jopp, /Mathias (eds): Handbuch zur Deutschen Europapolitik. Baden-Baden: Nomos 2016,

EU Migration Policy and EU-Turkey Affairs during the Refugee Crisis (2015–2016). German Politics, 1-16.

Müller-Bradeck-Bocquet, Gisela (2016): Deutsche Prioritäten für Europas Aussen-, Sicherheits- und Verteidgungspolitik, in:  Böttger, Katrin – Jopp, /Mathias (eds): Handbuch zur Deutschen Europapolitik. Baden-Baden: Nomos 2016, 377-392

Aggestam, Lisbeth - Adrian Hyde-Price (2019): Learning to Lead? Germany and the Leadership Paradox in EU Foreign Policy, German Politics, 1-18

Handl, V. (2008): Německé předsednictví 2007 jako inspirace pro předsednickou funkci ČR v roce 2009? Policy paper ÚMV 2008.

http://www.dokumenty-iir.cz/PolicyPapers/Handl%20policy%20paper%2008%20final.pdf

Handl, V. – Veselá, Barbora (2010) Spolková republika a Lisabonská smlouva (LS): nové mantinely německé integrační politiky? Strategic Paper 2010, ÚMV,

http://www.dokumenty-iir.cz/PolicyPapers/Handl-Vesel.pdf

 

Doplňková literatura

Harnisch, Sebastian a S. Schieder (2006): „Germany’s New European Policy: Weaker, Leaner, Meaner“, in H. W. Maull (ed.) Germany’s Uncertain Power. Foreign Policy of the Berlin Republic. Houdsmills et al.: Palgrave, 95–108.

Handl, Vladimír (2007) „Evropské Německo“, nebo „de-evropeizace“ německé politiky?“, in Rovná, Lenka (ed.): „Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: Evropeizace vybraných zemí EU“. Praha: Eurolex Bohemia, 75-118.

Veselá, Barbora (2011): Normativní a institucionální rámec tvorby německé zahraniční politiky, in: V. Handl (ed): Německo v čele Evropy? http://irel.jib.cz/prehledy-zdroju/knihy-umv

Hellmann, Gunther – Baumann, Rainer – Bösche, Monika – Herborth, Benjamin – Wagner Wolfgang (2005): „De-Europeanization by Default? Germany’s EU Policy in Defense and Asylum“, Foreign Policy Analysis 1 (1): 143–164.

Hillebrandt, Rainer (2015): Germany and its Eurozone Crisis Policy. The Impact of the Country´ Ordoliberal Heritage, in German Politics and Society, No. 1-2, Spring Summer 2015, s. 6-24.

Wulf Reiners & Funda Tekin (2019): Taking Refuge in Leadership? Facilitators and Constraints of Germany's Influence in  

Barbara LippertNicolai von OndarzaVolker Perthes (eds.), European Strategic Autonomy Actors, Issues, Conflicts of Interests SWP Research Paper 2019/RP 04, March 2019, https://www.swp-berlin.org/en/publication/european-strategic-autonomy/

Major, Claudia (2019): Zum Wandel der Transatlantischen Beziehungen und den Konsequenzen für Europa. APuZ 36-37, s. 17-22. http://www.bpb.de/apuz/275094/internationale-sicherheit

Kaim, Markus - Ronja Kempin (2019): A European Security Council. Added Value for EU Foreign and Security Policy? SWP Comment No. 2, January 2019. https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2019C02_kim_kmp.pdf 

 

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (23.09.2019)

Kurz bude pozůstávat za prvé z úvodní diskuse o aktuálních otázkách německé evropské politiky (10 min), následného semináře k zadané literatuře (cca 40 min) a přednášek k hlavnímu tématu a literatuře na další hodinu (30 min). 

Účasníci kursu se rovněž povinně a aktivně zúčastní přednášky a debaty s autory hlavní doporučené literatury kurzu - Simonem Bulmerem a Williamem Patersonem, 17. 12. 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.11.2019)

Stručný program kurzu německá evropská politika, ZS 2019

 

1)      Úvodní hodina – literatura, hlavní pojmy a koncepty evropské politiky SRN, fáze jejich vývoje před a po sjednocení - 1. 10. 

Text: Katrin Böttger / Mathias Jopp (2017)Fundamentals of German European Policy. German European Policy Series No 01/17. http://iep-berlin.de/wp-content/uploads/2017/10/GEPS-01-17-Fundamentals-of-German-European-Policy.pdf

Doplňková lit.: Handl, Vladimír (2007) „Evropské Německo“, nebo „de-evropeizace“ německé politiky?“, in Rovná, Lenka (ed.): „Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: Evropeizace vybraných zemí EU“. Praha: Eurolex Bohemia, 75-118.

 

2)      Kontinuita a změna v německé evropské politice během studené války a německé sjednocení 1990 – 8. 10.

Text: Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): Germany and European Integration: Before Reluctant Hegemon in Bulmer, Simon – Paterson, William: Germany and the European Union (London: Macmillan), s. 21-52. 

 

3) Zdroje německé evropské politiky – soft a hard power německé politiky – 15. 10.

Text: Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): Sources of Germany´s European Power, in Bulmer, Simon – Paterson, William: Germany and the European Union (London: Macmillan), s. 53-77. 

Doplňková lit.: Harnisch, Sebastian a S. Schieder (2006): „Germany’s New European Policy: Weaker, Leaner, Meaner“, in H. W. Maull (ed.) Germany’s Uncertain Power. Foreign Policy of the Berlin Republic. Houdsmills et al.: Palgrave, 95–108.

 

4)  Političtí aktéři evropské politiky SRN – 22. 10.

Text: Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): German Political Actors and European Policy: A New Politicisation, in ibid., s. 111-141

 

5) Instituce a tvorba německé evropské politiky – 29. 10.

Text: Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): German Institutions and EU Policy Making: Constraints or Enforces, ibid, s. 78-110. 

Doplň. lit.: Veselá, Barbora (2011): Normativní a institucionální rámec tvorby německé zahraniční politiky, in: V. Handl (ed): Německo v čele Evropy? http://irel.jib.cz/prehledy-zdroju/knihy-umv

 

6)      Německé předsednictví 2007, Lisabonská smlouva, české předsednictví 2009 a příprava na německé předsednictví 2020 – 5. 11.

Handl, V. (2008): Německé předsednictví 2007 jako inspirace pro předsednickou funkci ČR v roce 2009? Policy paper ÚMV 2008.

http://www.dokumenty-iir.cz/PolicyPapers/Handl%20policy%20paper%2008%20final.pdf

 

Handl, V. – Veselá, Barbora (2010) Spolková republika a Lisabonská smlouva (LS): nové mantinely německé integrační politiky? Strategic Paper 2010, ÚMV,

http://www.dokumenty-iir.cz/PolicyPapers/Handl-Vesel.pdf

 

7) 12. 3. Německo a vnitřní a vnější politiky EU – 12. 11.

Text: Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): German European Policy in the Twenty-First Century, in ibid. s. 142- 165

Doplňková lit.: Hellmann, Gunther – Baumann, Rainer – Bösche, Monika – Herborth, Benjamin – Wagner Wolfgang (2005): „De-Europeanization by Default? Germany’s EU Policy in Defense and Asylum“, Foreign Policy Analysis 1 (1): 143–164.

 

8)  19.3. Německo a řešení krize eurozóny – 26. 11.

Text: Bulmer, Simon – Paterson, William (2019): Monetary Policy and the Eurozone Crisis: The Emergence of German Hegemony?, in Bulmer – Paterson, ibid., s. 167- 200.

Doplňková lit.: Hillebrandt, Rainer (2015): Germany and its Eurozone Crisis Policy. The Impact of the Country´s Ordoliberal Heritage, in German Politics and Society, No. 1-2, Spring Summer 2015, s. 6-24.

 

9)      Německo a politika vnitřní bezpečnosti, řešení migrační krize – 3. 12. 

Text: Funda Tekin (2016): Europapolitische Prioritäten Deutschlands in den bereichen Innere Sicherheit, Asyl und Einwanderungspolitik in Böttger, Katrin – Jopp, /Mathias (eds): Handbuch zur Deutschen Europapolitik. Baden-Baden: Nomos 2016,

Doplň.lit.: Wulf Reiners & Funda Tekin (2019): Taking Refuge in Leadership? Facilitators and Constraints of Germany's Influence in EU Migration Policy and EU-Turkey Affairs during the

Refugee Crisis (2015–2016). German Politics, 1-16.

 

10)  Německo a zahraniční a bezpečnostní politika EU, řešení rusko-ukrajinské krize – 10. 12. 

Text: Aggestam, Lisbeth - Adrian Hyde-Price (2019): Learning to Lead? Germany and the Leadership Paradox in EU Foreign Policy, German Politics, 1-18

Doplň.lit.: Barbara LippertNicolai von OndarzaVolker Perthes (eds.), European Strategic Autonomy Actors, Issues, Conflicts of Interests SWP Research Paper 2019/RP 04, March 2019, https://www.swp-berlin.org/en/publication/european-strategic-autonomy/

 

11) Německo v EU: společná bezpečnostní a obranná politika, PECSO, strategická autonomie EU – 17. 12. 

Text: Müller-Bradeck-Bocquet, Gisela (2016): Deutsche Prioritäten für Europas Aussen-, Sicherheits- und Verteidgungspolitik, in:  Böttger, Katrin – Jopp, /Mathias (eds): Handbuch zur Deutschen Europapolitik. Baden-Baden: Nomos 2016, 377-392

Doplň. lit.: Major, Claudia (2019): Zum Wandel der Transatlantischen Beziehungen und den Konsequenzen für Europa. APuZ 36-37, s. 17-22. http://www.bpb.de/apuz/275094/internationale-sicherheit

Kaim, Markus - Ronja Kempin (2019): A European Security Council. Added Value for EU Foreign and Security Policy? SWP Comment No. 2, January 2019. https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2019C02_kim_kmp.pdf 

 

12)       Německo jako světový aktér a hegemon EU? – 18. 12., středa, 12:30, 3015

Přednáška a diskuse : Bulmer, Simon – William Paterson (2019):

Text: Conclusions, ibid, s. 238-262. 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK