Russia's Aggression against Ukraine: Implications for European Security - JTM280
Anglický název: Russia's Aggression against Ukraine: Implications for European Security
Český název: Ruská agrese proti Ukrajině a její důsledky pro evropskou bezpečnost
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence: data literacy
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka