PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny - JTM278
Anglický název: Regional factor in the development of Ukraine
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 16 / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu

„Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).“

Studenti přednesou referát na zvolené téma související s obsahem kurzu a absolvují ústní zkoušku.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (31.01.2024)
Literatura

Doporučená literatura:

HIMKA, John-Paul, Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867–1900, Montreal 1999

KRAWCHENKO B., Social Change and national Conciousness in Twentieth Century Ukraine, New York 1985

MAGOCSI P. R., Galicia: A Historical Survey and Bibliographical Guide, Toronto, Buffalo and London 1983

MAGOCSI Paul R., The Roots of Ukrainian Nationalism: Galicia as Ukraine’s Piedmont, Toronto 2002

MAGOCSI Paul R., The Shaping of a National Identity: Subcarpathian Rus 1848-1948, Cambridge (USA) 1978

MILLER Alexei, The Ukrainian Question: he Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth Century, Budapest 2003

OLSZANSKI T. A., Historia Ukrainy XX. wieku, Warszawa 1993

PYROŽKOV S. I. (ed.), Ukrajina jak cyvilizacijnyj sub'jekt istoriji ta sučasnosti: nacional'na dopoviď, Kyjiv 2020

SIMON G., Was wird aus der Ukraine? Probleme der staatlichen, nationalen und kirchlichen Einheit, in: Herder-korrespondenz 47, 1993, Heft 2, s. 96-102

SOLCHANYK R., Regionalismus und Nationalismus in der Ukraine, in: Hausmann G. - Kappeler A. (ed.), Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates, Baden-Baden 1993, s. 249-271

SUBTELNY O., Ukraine. A History, Toronto 1988

WILSON A., Ukraine: Perestroika to Independence, Houndmills and London 1994

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (07.02.2024)
Sylabus

Cílem kurzu je podat problematiku regionální barvitosti Ukrajiny, tak jak se utvářela od raného novověku po rok 1954. Důraz bude kladen na historickou posloupnost scelování ukrajinských území až ke vzniku ukrajinské státnosti v její soudobé teritoriální podobě. Výklad kurzu se pokusí postihnout souběžné historické linie regionů členěných na západní Ukrajinu, Zakarpatí, střední Ukrajinu, Donbas, jih země a Krym. Dotkne též následujících problémových okruhů:
1. Menšinová otázka ve vztazích Ukrajiny s jejími sousedy

2. Západ a východ Ukrajiny: dilema trvající, nebo překonané?

3. Problematika Krymu a rusko-ukrajinský poměr

4. Zakarpatská Ukrajina (Podkarpatská Rus) a rusínská otázka

5. Východní a jižní Ukrajina a „donbaský syndrom“

6. Úvahy o možném rozpadu Ukrajiny – realita a fikce

7. Válka a regiony: nový začátek?

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (07.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK