PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny - JTM278
Anglický název: Regional factor in the development of Ukraine
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (17.06.2019)
Povinná literatura: Magocsi Paul R., The Shaping of a National Identity: Subcarpathian Rus 1848-1948, Cambridge (USA) 1978, Simon G., Was wird aus der Ukraine? Probleme der staatlichen, nationalen und kirchlichen Einheit, in: Herder-korrespondenz 47, 1993, Heft 2, s. 96-102, Solchanyk R., Regionalismus und Nationalismus in der Ukraine, in: Hausmann G. - Kappeler A. (ed.), Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates, baden-Baden 1993, s. 249-271

Doporučená literatura: Krawchenko B., Social Change and national Conciousness in Twentieth Century Ukraine, New York 1985, Kuzio T., Wilson A., Ukraine: Perestroika to Independence, Houndmills and London 1994, Magocsi P. R., Galicia: A Historical Survey and Bibliographical Guide, Toronto, Buffalo and London 1983, Olszanski T. A., Historia Ukrainy XX. w., Warszawa (1993), Subtelny O., Ukraine. A History, Toronto 1988

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (17.06.2019)
1. Problematika regionálního členění Ukrajiny v minulosti
2. Role regionů při vzniku ukrajinské státnosti v roce 1991

3. Idea ukrajinské federace - pro a proti

4. Vznik a projevy autonomistických tendencí na Ukrajině

5. Menšinová otázka ve vztazích Ukrajiny s jejími sousedy

6. Západ a východ Ukrajiny jako trvající dilema

7. Problematika Krymu a rusko-ukrajinský poměr

8. Zakarpatská Ukrajina (Podkarpatská Rus) a rusínská otázka

9. Východní a jižní Ukrajina a \"donbaský syndrom\"

10. Úvahy o možném rozpadu Ukrajiny - realita a fikce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK