PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Issues in United States National Security Policy - JTM252
Anglický název: Issues in United States National Security Policy
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 12 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D. (10.02.2023)
ANOTACE
Tento seminář ma za cíl prohloubit znalosti studentů o specifických aspektech americké národně bezpečnostní politiky v posledních desetiletích. Jelikož události 11. září 2001 změnily národně bezpečnostní politiku, čtení se zabývá událostmi před i po 11. září. Berte na vědomí, že se od studentů očekává, že si připraví povinnou četbu, aby se mohli zúčastnit diskuzí. Veškerá četba je studentům poskytnuta elektronicky. Studenti by měli zvážit v čem zůstala americká národně bezpečnostní politika stejná a v čem se naopak změnila. Rovněž by měli analyzovat úspěchy i neúspěchy různých prezidentských administrativ.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D. (10.02.2023)

CÍL PŘEDMĚTU

Tento seminář ma za cíl prohloubit znalosti studentů o specifických aspektech americké národně bezpečnostní politiky v posledních desetiletích. Jelikož události 11. září 2001 změnily národně bezpečnostní politiku, čtení se zabývá událostmi před i po 11. září. Berte na vědomí, že se od studentů očekává, že si připraví povinnou četbu, aby se mohli zúčastnit diskuzí. Veškerá četba je studentům poskytnuta elektronicky. Studenti by měli zvážit v čem zůstala americká národně bezpečnostní politika stejná a v čem se naopak změnila. Rovněž by měli analyzovat úspěchy i neúspěchy různých prezidentských administrativ.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D. (10.02.2023)

Každý student bude hodnocen na základě následujících kritérií:

Docházka a účast v diskuzích 30%

Seminární práce 50%

Ústní zkouška 20%

Grading is based on the Dean's Measure no. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/deans-measure-no-20/2019

 • 91% and more   => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D. (10.02.2023)

TEXTS

 

Fishel, John T., American National Security Policy: Authorities, Institutions, and Cases, Lanham, MD, 2017.

 

Meese, Michael J., Nielsen, Suzanne C., and Sondheimer, Rachel M., American National Security, Seventh Edition, Baltimore, MD, 2018.

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D. (10.02.2023)

Docházka a účast na seminárních diskuzích jsou povinné a každý student bude muset napsat seminární práci obsahující 10 až 15 stran (řádkování 2). Téma schválím předem a očekávám, že studenti mi dají vědět, když se některé hodiny nemohou zúčastnit. Bohužel mám žkušenost,že někdy dochází k neomluveným absencím a že někteří studenti nemají připravenou povinnou četbu. Nouze v rodině či nemoc představují legitimní důvody pro neúčast na hodinách. Budu přísnější než jsem byl dosud nejen v tomto předmětu. Během prvních týdnů semestru se domluvíme do kdy mi studenti pošlou temata svých seminárních prací. Pokud nebudu spokojen s pokrokem některých studentů v práci na seminárních pracích, mohu dotyčné požádat, aby přestali navštěvovat předmět. 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D. (10.02.2023)

Issues in United States National Security Policy

 

Course number: JMMZ320; JTM252

 

Instructor: doc. PhDr. Francis D. Raška, PhD.

 

E-mail: francisraska@gmail.com  

 

Office hours: Tuesdays from 3:30 PM until 4:30 PM via ZOOM

                   Wednesdays from 3:30 PM until 4:30 PM via ZOOM                       

 

 

PURPOSE OF THE COURSE

 

This seminar course aims to help students attain a knowledge of specific issues faced by United States national security in recent decades. As the events of 11 September 2001 have changed the political calculus of national security strategy, the readings deal with matters both before and after September 11. Please keep in mind that students will be expected to read the assigned materials in order to be able to contribute to class discussions. All readings will be provided to students electronically. Finally, students should consider the continuities and discontinuities in United States national security policy and analyze the successes and failures of the approaches adopted by different American administrations.  

 

COURSE REQUIREMENTS AND EVALUATION PROCEDURES

 

Each student will be awarded a final mark based upon the following criteria:

                                                            

Class participation 30%

Term paper 50%

Oral examination 20%

Grading is based on the Dean's Measure no. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/deans-measure-no-20/2019

 • 91% and more   => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F

 

Again, attendance and participation in class discussions are required and each student will be expected to write a paper containing 10 to 15 double-spaced pages. I will need to approve paper topics beforehand and I will expect students to let me know ahead of time by e-mail that they are unable to attend a particular class session. Unfortunately, I have not been happy with the number of unexcused absences by some students in the past as well as the repeated failure by some to read the assigned materials. I will be stricter in this course as well as my other courses from now on. During the first weeks of the course, we will agree as a group on the date by which the paper topics are to be submitted. If I am not satisfied with the progress of some students’ work, those involved may be asked to withdraw from the course. The papers themselves will be due at the end of the semester. The actual submission date for the papers will be set following a discussion by the group on the matter. Please note that students are expected to disclose all sources cited in the form of footnotes. Failure to do so constitutes plagiarism. Plagiarism will be punished by the disciplinary committee of the Faculty of Social Sciences. Unfortunately, circumstances no longer permit me to be as lenient as I was in the past regarding papers submitted after the deadline. Papers submitted after the due date will be accepted only in the case of a documented medical, academic, or family emergency. In addition, I reserve the right not to accept papers from students who fail to attend class sessions and/or do not participate in class discussions. This translates into “No work, no credit.” I will insist that students let me know how they are getting on with their work throughout the course of the semester. I strongly recommend that students do the readings and prepare themselves for class discussions. Some time will be spent during the first session(s) discussing how to write papers. All students can expect to be examined orally on the topic of their essay at the end of the term. Questions asked during individual examination periods may involve the given topic as well as the research methods employed. Finally, I would like to stress that, for the course to be successful, we need to work together as a group of dedicated, mature scholars whose members communicate constructively with one another. Let the festival of learning begin! Good luck!

                        

TEXTS

 

Fishel, John T., American National Security Policy: Authorities, Institutions, and Cases, Lanham, MD, 2017.

 

Meese, Michael J., Nielsen, Suzanne C., and Sondheimer, Rachel M., American National Security, Seventh Edition, Baltimore, MD, 2018.

 

 

 

ASSIGNED READINGS

 

U.S. Policy towards Different Regions of the World 

1. Meese, Michael J., Nielsen, Suzanne C., and Sondheimer, Rachel M., American National Security, pp. 427-461.

2. Meese, Michael J., Nielsen, Suzanne C., and Sondheimer, Rachel M., American National Security, pp. 462-487.

3. Meese, Michael J., Nielsen, Suzanne C., and Sondheimer, Rachel M., American National Security, pp. 488-519.

4. Meese, Michael J., Nielsen, Suzanne C., and Sondheimer, Rachel M., American National Security, pp. 520-544.

5. Meese, Michael J., Nielsen, Suzanne C., and Sondheimer, Rachel M., American National Security, pp. 545-571.

6. Meese, Michael J., Nielsen, Suzanne C., and Sondheimer, Rachel M., American National Security, pp. 572-597.

7. Meese, Michael J., Nielsen, Suzanne C., and Sondheimer, Rachel M., American National Security, pp. 598-627.

 

Post-September 11 National Security Cases

8. Fishel, John T., American National Security Policy: Authorities, Institutions, and Cases, pp. 179-195.

9. Fishel, John T., American National Security Policy: Authorities, Institutions, and Cases, pp. 197-220.

10. Fishel, John T., American National Security Policy: Authorities, Institutions, and Cases, pp. 221-235.

11. Fishel, John T., American National Security Policy: Authorities, Institutions, and Cases, pp. 239-252.

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK