PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
American Cinema: Trends and Developments - JTM241
Anglický název: American Cinema: Trends and Developments
Český název: Americké kino: Trendy a vývoj
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Richard Andrew Nowell, Ph.D.
Vyučující: Richard Andrew Nowell, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JMM599, JMM630
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK