PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Internship - JTM202
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/3, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Třída: Courses not for incoming students
Neslučitelnost : JMM276
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)
Předmět nabízí studentům možnost uskutečnit po dohodě s garantem studijního programu stáž ve státních i veřejnoprávních institucích, nevládních organizacích i v soukromém sektoru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se s působením a fungováním státních i veřejnoprávních institucí, nevládních organizací a soukromého sektoru a získat tak již během studia praktické zkušenosti v oblastech srovnatelných s příštím možným zaměstnáním.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.10.2019)

Určuje vyhláškka ředitele IMS - viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-pro-studenty.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Využití případných zdrojů vyplývá z konkrétních okolností a podmínek stáže.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Dáno konkétními okolnostmi a podmínkami stáže.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

V daném případě je sylabus nahrazen konkrétním obsahem stáže.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Dáno konkétními okolnostmi a podmínkami stáže.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK