PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pedagogika miejsc pamieci - organyzacja spotkań mlodziezy (UPK) - JTM124
Anglický název: Pedagogic of Sites of Memory. Organization of Youth Meetings
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: The course is taught at UPK
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Jan Rydel, Dr.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (24.10.2019)
Předmět je vyučován v rámci oboru NSS na Pedagogické univerzitě v Krakově
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (07.02.2020)

Celem kursu jest ukształtowanie zainteresowania polsko – niemiecką historią najnowszą, jak też historią narodowo – socjalistycznego niemieckiego terroru tak w samej Rzeszy, jak i na terenach Polski okupowanych przez Niemców, poznanie sposobów upamiętniania miejsc i wydarzeń związanych z wymienionymi wydarzeniami oraz zapoznanie się z podstawami dydaktyki zajęć w miejscach pamięci. Studenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności umożliwiające organizację bilateralnych programów studyjnych dla młodzieży i studentów obejmujące planowanie, przygotowanie merytoryczne, przeprowadzenie i podsumowanie programu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (07.02.2020)

 Ocena dst – student opanował zakładane dla kursu efekty uczenia się.

Ocena db – spełnia kryteria oceny dst, a ponad to wykazuje znaczne zainteresowanie i zaangażowanie w przygotowywaniu projektu.

Ocena bdb – spełnia kryteria oceny db, a ponadto sięga po literaturę spoza wykazu, poszukuje nowych form organizacji programów wymiany, wprowadza własne innowacyjne pomysły do projektu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (07.02.2020)

Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Errinerung, Eine Publikation des Deutsch –Polnischen Jugendwerkes, Potsdam, Warschau 2009.

✓ Wilczyński M.,  Jugendbegegnung und Gedenkstätteseminar bei der Jugendarbeit im Deutsch –Polnischen Zentrum in Krakau.[w:] Europa. Konzepte, politischer Alltag, pädagogische Entwürfe., Schwäbisch Gmünd 2002 s.238 –247.

 

Doporučená literatura:

Greif Gideon, „Wir weinten tränenlos…“ Augenzeugenberichte des jüdischen „Sonderkomandos“ in Auschwitz., Geschichte Fischer , Frankfurt-Main 1999,

✓ Liblau Charles, Die Kapos von Auschwitz., Statliches Museum Auschwitz -Birkenau, Oświecim 1998,

Auschwitz., Gedichte. Verlag Staatliches Museum in Oświęcim 1998

Auschwitz in den Augen der SS, Staatliches Museum Auschwitz –Birkenau 1998 (und weitere Auflagen)

✓ Sobolewicz Tadeusz, Aus der Hölle zurück. Vor der Willkür des Überlebens in Konzentrationslager,Geschichte Fischer, Frankfurt-Main 2000

London wurde informiert. Berichte von Auschwitz-Flüchtlingen., hrg. Henryk Świebocki,Staatliches Museum Auschwitz Birkenau, Oświęcim 1997

✓ Kielar Wiesław, Anus Mundi. Fünf Jahre Auschwitz.,Fischer Taschenbuch Verlag, 8. AuflageFrankfurt –Main 2001

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (07.02.2020)

Předmět je vyučován v rámci oboru NSS na Pedagogické univerzitě v Krakově: Přednášky, cvičení, projekt

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (07.02.2020)

 Ocena dst – student opanował zakładane dla kursu efekty uczenia się.

Ocena db – spełnia kryteria oceny dst, a ponad to wykazuje znaczne zainteresowanie i zaangażowanie w przygotowywaniu projektu.

Ocena bdb – spełnia kryteria oceny db, a ponadto sięga po literaturę spoza wykazu, poszukuje nowych form organizacji programów wymiany, wprowadza własne innowacyjne pomysły do projektu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (07.02.2020)

1. Zajęcia organizacyjne, - treści, literatura, wymagania (1 godz.)

2. Dyskusja o aktualnych problemach polsko – niemieckiejhistorii i polityki historycznej. Obraz obcego w polskiej i niemieckiej kulturze. Obcy w naszych oczach. (4 godz.)

3. Organizacja seminarium w miejscu pamięci. Rekrutacja, przygotowanie, finansowanie, logistyka, realizacja. (2 godz.)

4. Homo homini. Losy ludzi w KL Auschwitz (2 godz.)

5. Sztuka za drutami – zbiory sztuki Muzeum Auschwitz – Birkenau (możliwości dydaktyczne – możliwe rozwiązania. (2 godz.)

6. Na tropie przeszłości – archiwum i biuro poszukiwań PMO Auschwitz – Birkenau (2 godz.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK