PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická transformace postsovětského prostoru - JTM071
Anglický název: Economic transformation of post-soviet area
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. (18.10.2021)
Kurz se věnuje problémům transformace sovětské ekonomiky a jejího přechodu k tržnímu hospodářství. Prostřednictvím politické ekonomie vysvětluje logiku přechodu a důvody, proč se jednotlivé ekonomiky dostaly do současné situace. Je tak určen primárně pro neekonomy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. (18.10.2021)

Kurz seznamuje posluchačky a posluchače s problematikou přechodu ruské/sovětské ekonomiky od plánovaného hospodářství přes devadesátá léta až k systému patriomonialismu v současném Putinově Rusku. Nepátrá po pozitivech a negativech, jako se spíše snaží vysvětlit vnitřní logiku fungování. Po absolvování kurzu by měli být absolventi schopni se orientovat v základních problémech ekonomického vývoje postsovětských republik i chápat jejich současnou politiku v ekonomické oblasti.  

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. (25.09.2023)

Dílčí test je organizován online principem výběru z možností a, b, c, d

Předmět je zakončen závěrečným testem pomocí otevřených otázek (co bylo principem privatizace "úvěry za podíly). 

Seminární práce (7-10 stránek - 1800 úhozů na stránku včetně mezer). 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. (19.10.2021)

Materiály pro kurz jsou umístěny v platformě moodle https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4121

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. (25.09.2023)

Kurz předpokládá aktivní samostatné studium. 

PPřednáška se koná 3. listopadu prostřednictvím platformy Teams

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. (25.09.2023)

Jedná se o kurz distančního studia. Studenti pracují samostatně, konzultují s pedagogem svoji práci. Přednáška probíhá 3. listopadu prostřednictvím platformy Teams. 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. (18.10.2021)

Kurz nepředpokládá žádné vstupní požadavky kromě schopnosti číst a porozumět textu v angličtině. Je koncipován pro posluchače/posluchačky s různým zázemím, nikoli jen pro ekonomy. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK