PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II - JTM067
Anglický název: MA thesis seminar II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2022)
Kurz se zaměřuje na nácvik a prohloubení dovedností spjatých s postupem prací na diplomové práci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2022)

Cílem předmětu je diskuze nad vznikajícími částmi diplomové práce a řešení z tohoto procesu vzniklých otázek a nejasností.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2022)

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát akademickou práci, 2005.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2022)

Výuka předmětu probíhá skrze aplikaci ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/91851155035 .

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2022)

Studenti jsou hodnoceni ve vztahu k opatření děkanky 14/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). Podmínkou pro zakončení předmětu je docházka a plnění průběžných úkolů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (17.03.2023)

Studenti jsou hodnoceni ve vztahu k opatření děkanky 14/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). Podmínkou pro zakončení předmětu je docházka a plnění průběžných úkolů. Předpokládá se prezentace své a komentování vznikající práce ostatních kolegů.

Prezentace textu dne 14.4.2023:

Stejskalová, Kraftová, Špitálník

(texty zaslat T. Nigrinovi nejpozději do 5.4.2023 12:00)

Komentář k textům

Píší všichni - minimálně 500 znaků ke každému textu

Zaslat T. Nigrinovi na mail do 14.4.2023 12:00

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK