PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Koncepce a interpretace dějin Ruska a Eurasie - JTM063
Anglický název: Concepts and interpretations of history of Russia and Eurasia
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (13.02.2024)
Klíčové směry ruské historiografie od 19. století, hlavní diskuse a spory. Kurz koncipuje hlavní témata v obecné rovině s pomocí základních textů, tak aby studenti mohli své znalosti využít k analýze konkrétních námětů ruské historické politiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (13.02.2024)
Cílem kurzu je seznámit studenty s těmi podstatnými směry ruské historiografie, které jsou využitelné pro další výzkum a přípravu kvalifikačních prací v této oblasti. Kurz koncipuje hlavní témata v obecné rovině s pomocí základních textů, tak aby studenti mohli své znalosti využít k analýze konkrétních témat ruské historické politiky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.02.2024)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

 • 91% a více        => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (13.02.2024)

Povinná literatura

základní pomůckou pro studium je stránka kurzu v Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3034

 

 • Čaadajev, Petr Jakovlevič, Filozofické listy: Apologie bláznova, 1987.
 • Danilevskij Nikolaj Jakovlevič, Rossija i Jevropa : vzgljad na kul'turnyje i političeskije otnošenija Slavjanskogo mira k Germano-Romanskomu, 2003. Hlava třetí, pátá.
 • Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič: Pramene a zmysel ruského komunizmu. 1991.
 • Fitzpatricková-Geyer: Za obzorem totalitarismu, Academia, Praha 2012
 • Kurfürst Jaroslav, Příběh ruské geopolitiky, Jak se ruská myšlenka zmocnila více než šestiny světa, Karolinum 2019, 238-278, 287-312, 334-357. (titul z Karolina dostupný zdarma přes e-zdroje knihovny)
 • Miljukov, Pavel Nikolajevič: Obrazy z dějin ruské vzdělanosti. 1-3, 1902. (ruský originál Očerki po istorii russkoj kul´tury : v 3-ch tomach. Tom 3, Nacionalizm i jevropeizm, (1995). Reforma Petra s. 134-185
 • Masaryk Tomáš Garrigue: Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku, 1995-1996.
 • Lenin Vladimir Iljič: Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu, 1917.
 • Reiman, Michal: O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí. Praha, Karolinum, 2000. (titul z Karolina dostupný zdarma přes e-zdroje knihovny)
 • Stalin, Josif: Oktjabr'skaja revoljucija i taktika russkich kommunistov.Moskva,Partizdat CK VKP(b), 1935.
 • Suny, Ronald Grigor(ed.):The Cambridge history of Russia. Volume 3, The twentieth century. 2006. - úvod
 • Trocký, Lev: Zrazená revoluce, Doplněk.

Elektronické zdroje:

 • History of the Russian Revolution [elektronický zdroj] / Leon Trotsky ; translated by Max Eastman. Chicago, Ill. : Haymarket Books, 2008. Národní knihovna
 • Historical narratives in the Soviet Union and post-Soviet Russia [elektronický zdroj]: destroying the settled past, creating an uncertain future / Thomas Sherlock. New York ; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. Národní knihovna.
 • Sheila Fitzpatrick: Intoduction in Sedition: everyday resistance in the Soviet Union under Khrushchev and Brezhnev. Yale, 2011, elektronický zdroj. Národní knihovna.
 • Roy Medvedev: The Making of a Concise Course by J. Stalin. Social Sciences, 2004-12-No.4, s. 72-89. (JSTORE)
 • Alexander Panarin: About The Meaning Of History. "Social Sciences" (Eastview)

Panarin další texty v rj: http://www.patriotica.ru/authors/panarin.html

Filipov: http://yanko.lib.ru/books/hist/pilippov-history_dlya_uchit.pdf http://www.prosv.ru/umk/istoriya/index.html

Další doporučená literatura:

 • Achijezer, Aleksandr Samojlovič: Rossija : kritika istoričeskogo opyta : (sociokul'turnaja dinamika Rossii). Tom 1, 2, 1997.Filipov, Alexandr: Novějšaja istorija Rossi. 1945-2006 gg. Kniga dlja učitelja. Moskva, Prosveščenije, 2007.
 • Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič: Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století, 2003
 • Burke Peter: Variety kulturních dějin, CDK, Brno, 2006.
 • Dugin, Alexandr, Projekt Jevrazija. Moskva, Eksmo-Jauza, 2004. Hlava II.
 • Grabski, Andrzej F.: Dzieje historiografii. 2003. Odmiany historiografii marksistowskiej w XX wieku. s. 612-707.
 • Solov'jev Vladimir Sergejevič,: Tři rozhovory : o válce, pokroku a konci světových dějin obsahující krátkou legendu o Antikristu a několik menších přiložených statí, 1997.
 • Miljukov, Pavel Nikolajevič: Glavnye tečenija russkoj istoričeskoj mysli, 2006.
 • Panarin, Alexandr Sergejevič: Rossija v civilizacionnom processe : (meždu atlantizmom i jevrazijstvom), 1995. Revansh istorii, 2005.
 • Pokrovskij Michail Nikolajevič: Dějiny Ruska od nejstarších dob, 1930.
 • Savickij, Petr: Šestina světa: (Rusko jako zeměpisný a historický celek), 1933. Kontinent Jevrazija, 1997.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (22.03.2024)

Diskuse nad četbou v rámci přednášek, samostatná četba a analýzy.

https://cesnet.zoom.us/j/99873920871

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (13.02.2024)

Aktivní účast ve výuce 50%, esej na zadané téma 50%.

Při hodnocení esejí vyučující boduje práce následujícím způsobem: 20 pochopení tématu, 20 argumentace, 10 závěr.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (13.02.2024)
Tématické bloky
1. Hledání národní identity: 19. století.
Vznik historické interpretace Ruska: založení Akademie věd - historie jako studijní disciplína na univerzitě, role německých historiků, normanská teorie - Tatiščev jako tvůrce první obecné koncepce, kriticko-filozofický obrat po Karamzinovi. Ključevskij. Čaadajev. Danilevskij. Solovjev. Miljukov.
2. Hledání ideální společnosti: Sovětský svaz, 20. století
ruský marxismus - ideologická reinterpretace ruských dějin (Lenin,Stalin). Západní marxistická kritika (Linden).
3. Hledání ideální společnosti: Emigrace, 20. století
Savickij. Eurazijství. Berdjajev: svoboda versus přirozená a sociální práva - individualismus - vztah k Bohu.
4. Postsovětská diskuse
Krize identity. Parcelace sovětských dějin. Otázka náboženství. Achijezer: sémiotické problémy a umělý jazyk. Neoeurasijci: Panarin, Dugin.
Historické příčiny neúspěchu SSSR - postsovětský prostor v současném světě - otázka ruské národnosti. Barsenkov, Vdovin, Filipov.
5. Západní pohled na ruské dějiny. Totalitarismus, revizionismus, sociální a kulturní dějiny. Pipes, Fitzpatrick.
6. Česká historická rusistika
Masaryk, Slavík - postkomunistická diskuse, hlavní témata a současné výsledky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK