Kvantitativní metody ve společenských vědách - JTM060
Anglický název: Quantitative methods in social sciences
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3994
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (10.02.2023)
Kurz Kvantitativní metody ve společenských vědách představuje základní koncepty statistické analýzy kvantitativních dat.
Studenti budou postupně seznámeni se standardními metodami statistické analýzy a výzkumnými metodami používaných při kvantitativních analýzách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (10.02.2023)

Tento kurz si klade za cíl poskytnout studentům substantivní porozumění probíraných konceptů a statistických metod. Znalosti a schopnosti prezentované v kurzu by měly umožnit studentům kriticky číst (nejen) akademické články využívající kvantitativní metody.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (10.02.2023)

Povinná literatura:

Vybrané kapitoly z:

Agresti, A., 2018. Statistical Methods for the Social Sciences (5th Edition).

 

Doporučená literatura:

Wheelan, Ch., 2013. Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data. W. W. Norton.