PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní metody ve společenských vědách - JTM059
Anglický název: Qualitative methods in social sciences
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 36 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5239
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (20.09.2023)
Kurs uvede studenty do metodologie společenských věd relevantní pro teritoriální studia. Vedle obecných otázek filosofie vědy se bude věnovat zejména praktickým problémům vztahu teorie a metody, problému jako jádru vědeckého poznávání, rozdílu mezi kvantitativními a kvalitativními metodami a podá přehled nejdůležitějších kvalitativních metod.
Stránka předmětu v Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5239
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK