PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Concepts and Interpretations of Balkan History - JTM053
Anglický název: Concepts and Interpretations of Balkan History
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 16 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Vyučující: prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Třída: Courses for incoming students
Anotace - angličtina
The course will introduce students to the main concepts of Southeast European history and interpretations of this complex area. Although histories and discourses on and about the region – commonly referred to as the Balkans – have evolved and developed, many stereotypes still persist both among outsiders and locals. Hence, in this course, we will seek to uncover and interpret the (self-)ascribed meanings of the history interpretation based on readings and visual material and through peer debates.
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Cíl předmětu - angličtina

The aim of the course is to introduce students to specific forms of historical thinking about the given region of Europe that relate to the constructions and conflicts of states, nations and identities. Students will be trained in deep reading, critical thinking and teamwork combined with time management and presentation skills. Finally, they will put their knowledge and skills into practice by creating posters and writing up case studies.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Grading is based on the Dean's Measure no. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/deans-measure-no-20/2019

91% and more => A
81-90% => B
71-80% => C
61-70% => D
51-60% => E
0-50% => F

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literatura - angličtina
Reading will be available for the registered students in Moodle.
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Metody výuky - angličtina
The course combines individual preparation and class discussion based on assigned readings, augmented by teamwork, written/graphic assignments and peer reviews supervised by the course instructor.
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

The students are expected to:

  • independently prepare for each class
  • actively engage in class debates
  • discuss the assigned reading
  • create a poster
  • peer review
  • write up a course-related case study

 

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK