PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Societal changes in Western European countries - JTM042
Anglický název: Societal changes in Western European countries
Český název: Proměny společností zemí západní Evropy
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 12 / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. Paul Bauer
Vyučující: Dr. Paul Bauer
Třída: Courses for incoming students
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Grace Davie - Religion in modern Europe_ a memory mutates-Oxford University Press (2005).pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Philippe Descola, Gisli Palsson - Nature and Society_ Anthropological Perspectives -Routledge (1996).pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Assmann Bulletin GHI.2007.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Badenhopp.Naturalization.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout brubaker.ethnic and racial studies.2001.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout clark secularization and modernization.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Clark secularization and modernization.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Fischer.legal disgrace.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Gender and modnerity.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Grace Davie - The Sociology of Religion (BSA New Horizons in Sociology)-SAGE (2007).pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Hervieu Léger. Religion_and_Modernity_in_the french context.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Charles Taylor - A secular age-Harvard University Press (2007).epub Dr. Paul Bauer
stáhnout Janet Jakobsen.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Jenkins.Weber Disenchantment of the world.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Joppke.integration.migrantsEU.comparee.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Joppke.The instrumental turn of citizenship.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Judt.the past is another country.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Kastoryano, Islam france Germany.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Nancy Green. Fr-US melting pot.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout noiriel.memory.migration.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Said. Reflections-on-Exile.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Shane Phelan.Dislocation of nature in Modernity.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout SCHUSTER.Azylum policy.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Ulrich Beck.Cosmopolitan Europe.pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Van De Mieroop.The age of commemoration .pdf Dr. Paul Bauer
stáhnout Xiao Wei Feminism.pdf Dr. Paul Bauer
Anotace - angličtina
The course aims at providing students with keys features to the understanding of the social and societal transformations of Western European (WE) countries. Structured both chronologically and thematically, this course has two objectives. First it offers a long term (end of the 19th century-beginning of 21th) comparative observation of the evolution of WE societies. Second, it will propose a multidisciplinary reflection on social researches dedicated to the study of European societies
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Cíl předmětu - angličtina

 Structured both chronologically and thematically, this course has two objectives: first, it offers a long term (end of the 19th century-beginning of 21th) comparative observation of WE social transformations. Second, it proposes a multidisciplinary reflection on social researches dedicated to the study of contemporary European societies 

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

According to the Dean's provision, the teacher evaluates the student's performance in the percentages assigned to grades A to F (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019):

90 % or more => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literatura

Max WeberEconomy and Society, 1922

Max WeberThe Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, 1905.

Emile DurkheimThe Division of Labor in Society, 1893

Talcott ParsonsSocieties: evolutionary and comparatives perspectives, Prentic Hall, 1966.

Pierre Bourdieu, The social structures of economy, Cambrigde, 2005

Beck, U & Giddens, A & Scott L., Reflexive Modernization.Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press, 1994

Philippe DescolaBeyond Nature and Culture, Chicago: Chicago University Press, 2013.  

Giddens Anthony, The consequences of modernity, Stanford University Press, 1991.

Eric Hobsbawm & Terence Ranger, ed. The Invention of Tradition. Cambridge University Press, 1983.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Metody výuky - angličtina

Each session is divided into two parts: a formal lecture, and a seminar type discussion animated by a student presentation.

The class is a presence learning lesson taking place at Jinonice Campus, Room C320, Monday 2pm to 3:20pm

 

 

Poslední úprava: Bauer Paul, Dr. (21.09.2023)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Requirements:

Active participation (10%)

Students are required do read the mandatory readings and be prepared to answer questions related to it in the class.

Class Presentation (40%)

What will be expected:

15 mn presentation

Students will write a short paper about the chosen presentation's topic.  Minimum length: 6400 characters with spaces.

Send the paper  to Pauli Bauer (paulibauer@gmail.com). 

Paper based on the presentation (50%) A-F grade's system: 7th of January 2024.  No late submissions accepted!

Students send a short paper about the chosen presentation's topic.  Minimum length: 6400 characters with spaces.

Send the paper to Paul Bauer (paulibauer@gmail.com). 

Note: Students that have the lesson as mandatory, a book review of a classical sociological work is to be sent by 7th January along with the presentation paper. Precise infos during first class.

Poslední úprava: Bauer Paul, Dr. (14.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK