PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Koncepce a interpretace balkánských dějin - JTM012
Anglický název: Conceptions and Interpretations of Balkan History
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Vyučující: prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Neslučitelnost : JMMZ040
Anotace
Kurz seznámí studenty s hlavními koncepty dějin jihovýchodní Evropy a možnými interpretacemi této spletité oblasti. Přestože se historické příběhy a diskurzy o regionu – běžně označovaném jako Balkán – vyvíjely a vyvíjely, stále přetrvává mnoho stereotypů jak vně, tak uvnitř regionu. V kurzu se proto budeme snažit odhalit a interpretovat významy výkladu historie, který jí bývá přisuzován, a to jak na základě četby a obrazového materiálu, tak ve vzájemné diskuzi.
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je seznámit studenty se specifickými formami historického smýšlení o daném regionu Evropy, které se vztahují ke konstrukcím a konfliktům států, národů a identit. Studenti budou procvičovat čtení a porozumění odborných textů v angličtině, kritické myšlení a týmovou práci v kombinaci s organizací času a prezentačními dovednostmi. Své znalosti a dovednosti pak uplatní v praxi při tvorbě posterů a písemném zpracování případových studií.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). Účast na kurzu je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k nesplnění.

Známkování

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Literatura

Vybrané texty budou pro registrované studenty k dispozici v Moodle.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Metody výuky

Kurz kombinuje individuální domácí přípravu a diskuse v hodině na základě zadané četby s prvky týmové práce, písemnými či grafickými úkoly a vzájemným hodnocením výstupů, jež budou probíhat pod dohledem vyučující.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Od studentů se očekává:

  • samostatná příprava na každou hodinu
  • aktivní zapojení do debat v hodině
  • reflexe zadané četby
  • týmové zpracování posteru
  • peer review
  • vypracování případové studie tematicky související s kurzem
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK