PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Další jazyk - JTD020
Anglický název: xxx
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: JMD009
Z//Je záměnnost pro: JMD009
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)
Tuto studijní povinnost může v individuálním studijním plánu stanovit školitel nebo garant
studijního programu, a to v takových případech, kdy je to prospěšné či nutné z
hlediska tématu disertační práce. Další cizí jazyk má v SIS kód JTD020. Splnění této studijní povinnosti potvrzuje
v SIS garant studijního programu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem předmětu je naučení se dalšího cizího jazyka podle potřeby disertačního výzkumu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Podmínkou absolvování předmětu je znalost případného dalšího cizího jazyka vzhledem k potřebám disertačního výzkumu. 

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu určeny.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Zkouška není vzhledem k povaze předmětu vyžadována.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK